Türk Traktör 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (07.08.2018)

Türk Traktör 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Beklentilerin üstünde faaliyet karlılığı

 Türk Traktör 2Ç18 sonunda hem piyasa beklentisi hem de bizim beklentimizin üzerinde 81mn TL net kar açıklamıştır.
 Operasyonel tarafta ciro beklentilerin yaklaşık %10 üzerinde iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 2.3 puan üstünde gerçekleşmiştir.
 Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına belli oranda yansıtabildiği kanısındayız.

Artan karlılık

 Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %47 azalarak 5,243 adet olurken yurtiçi satış gelirleri yalnızca %22 azalarak 729mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %14 yükselmiş, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %56 artmıştır.
 Toplam hacim bu çeyrekte %32 düşerken şirketin cirosu benzer seviyede kalmıştır. Şirket bu dönemde 202mn TL brüt kar ve 18.8% brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 144mn TL’lik bir FVAÖK ve 13.4% FVAÖK (yıllık 2.3 puan artış) marjına
işaret etmektedir.
 Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 248mn TL artarak 1,400mn TL oldu. Bu rakam 2.8x net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz

 Operasyonel karlılığın beklentilerden güçlü gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 Şirket bugün saat 10:00’da bir analist toplantısı düzenleyecektir.

Raporun tamamı için tıklayın.