Kardemir 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (07.08.2018)

Kardemir 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Mevcut Hisse Fiyatı: 4.47 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 5.10TL
Potansiyel Getiri: %14

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Güçlü karlılık

 Kardemir 2Ç18’de piyasa beklentisinin %22 üstünde 163mn TL net kar açıkladı. Beklentilerle gerçekleşen rakam arasındaki fark yüksek finansal giderlere rağmen ürün fiyatlarının hammadde maliyetine göre güçlü seyretmesinden kaynaklandı.

 Kardemir bu dönemde beklentilerle uyumlu 1,260mn TL satış geliri açıkladı. Brüt kar ve FVAÖK ise bu dönemde çok güçlü seyretti. Çelik fiyatlarındaki hızlı ivmelenmenin bu dönemde de devam etmesi brüt kar marjını %35 seviyesine kadar çekti. Bu dönemde satış gelirleri yıllık %26 artarken üretimde kullanılan hammadde maliyeti azalan üretime paralel %15 azalış gösterdi.

 Net mamul üretim hacmi de 2Ç18’de yıllık %5 azalarak 557bin ton seviyesinde geçekleşirken satış hacmi yıllık %13 ve çeyreklik %11 azaldı ve 531bin ton olarak gerçekleşmiştir.

 FVAÖK 460mn TL olarak kaydedildi. FVAÖK için piyasa beklentisi 355mn TL idi. FVAÖK marjı %36.5 seviyesinde gerçekleşti. Ton başına FVAÖK bu dönemde 877TL (ABD$200) oldu, 1Ç18 sonunda 632TL oldu (ABD$166), olarak gerçekleşmişti.

Şirketin net borcu aynı seviyede kaldı

 Şirketin net borcu 2Ç18’de 655mn TL seviyesinde kalmıştır. Finansal giderler 221mn TL kur farkı giderlerine bağlı olarak yüksek seyretmiş ve 202mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Sonuçların hisseye etkisinin olumlu olacağı kanısındayız

 Operasyonel sonuçlar çok güçlü ve beklentilerin üstündedir. Net kar da beklentilerin üstündedir. Bu sebeple finansalların hisseye etkisinin olumlu olacağı düşüncesindeyiz.

 Kardemir için 2018 yılı tahminlerimizde telekonferasın ardından revizyona gidecegiz.

Raporun tamamı için tıklayın.