Türk Traktör 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (31.07.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumsuz

Net karı düşük vergi oranı destekledi

 Türk Traktör 2Ç17 sonunda hem piyasa beklentisi (77mn TL) hem de bizim beklentimizin (70mn TL) üstünde 83mn TL net kar açıklamıştır. Net karın beklentimizin üzerinde gelmesinde düşük vergi oranı (%7) etkili oldu. Eğer standart oran olan %20 olsaydı net kar beklentimiz civarında oluşacaktı. Operasyonel tarafta ciro beklentilerle uyumlu iken FVAÖK marjı piyasa beklentisinin 1.0 puan bizim ise 0.5 puan altında gerçekleşmiştir. Şirket’in TL’deki değer kaybını fiyatlarına yansıtamadığı kanısındayız.

Düşen karlılık

 Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %11 artarak 9,810 adet olurken yurtiçi satış gelirleri %20 yükselerek 937mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %9 daralmış, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %3 artmıştır.

 Toplam hacim bu çeyrekte %6 artarken şirketin karlılığının özellikle iç pazardaki hem kötü fiyatlamadan hem de ürün miksinden olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. Toplam satış geliri büyümesi ise %16 olmuştur.

 Şirket bu dönemde 175mn TL brüt kar ve 16.0% brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 121mn TL’lik bir FVAÖK ve 11.1% FVAÖK (yıllık 3.6 puan düşüş) marjına işaret etmektedir. Bu marj 1Ç15’den beri en düşük çeyreksel rakamdır.

Sonuçların hisse etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz

 Operasyonel karlılığın beklentilerden zayıf gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Hisse için EP tavsiyemizi koruyoruz.

 Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 42mn TL düşerek 784mn TL oldu. Bu rakam 1.6 net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir. Hatırlanacağı üzere şirket 4 Nisan’da 250mn TL temettü ödemiştir. Şirket bugün bir analist toplantısı düzenleyecektir. Önümüzdeki günlerde özellikle bu sene FVAÖK marjı tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların geleceğini düşünüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!