Türk Traktör 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Turkish Yatırım – (26.04.2016)

Türk Traktör 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi

2015 yılının ilk çeyreğinde 44 milyon TL net dönem karı elde eden Türk Traktör, 2016 yılının ilk çeyreğinde ise net dönem karını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %82 oranında artırarak, 80,2 milyon TL seviyesine ulaştırmıştır ki bu kar rakamı 82 milyon TL’lik piyasa beklentisi ile uyumlu görünmektedir.

Cirosunu 1Ç16’da yıllık bazda %28 oranında artırarak 885,8 milyon TL seviyesine ulaştıran şirketin satışların maliyetindeki kontrollü yapı 4Ç15’de olduğu gibi devam ederek brüt karlılığa destek vermiş, bu şekilde Türk Traktör ilgili dönemde brüt karını %54 oranında artırmıştır.

Faliyet giderlerinin de (ciroya oranı olarak) neredeyse yatay seyretmesi ile net esas faaliyet karı yıllık bazda %73 artan şirketin diğer faaliyetlerden gelir gider dengesine baktığımızda ise; ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı gelirlerinin giderlerden daha hızlı düşmesi nedeniyle diğer faaliyetlerden net gelirin 3 mn TL’den 726.000 TL’ye gerilemesi faaliyet karına sınırlı etki etmiştir.

Finansman dengesi tarafında ise; 1Ç15’teki 13,2 mn TL’lik net finansman giderinin 1Ç16’da 14,4 mn TL olarak gerçekleşmesi ile şirketin 112,9 mn TL’lik faaliyet karı 80,2 mn TL’lik net dönem karına dönüşmüştür. (Net finansman gideri; kur farkı gelir ve giderlerinde azalışlar yaşanmasına karşılık banka kredilerinden kaynaklanan faiz giderlerinin artmasından kaynaklanmıştır.)

Türk Traktör’ün 2016 yılının ilk çeyreğinde sergilemiş olduğu operasyonel performansı olumlu tarafta değerlendirmekteyiz. (net kar marjı 1Ç16 : %9,1)

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!