Akbank 2016 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Tera Menkul – (26.04.2016)

AKBNK- NÖTR – Tavsiyemizi daha yüksek hedef fiyatla sürdürüyoruz!

1ç16 sonuçları ardından, 2016 ve 2017 net kar beklentilerimizi sırasıyla %8 ve %2 artırdık. Benzer çarpanlarını güncellememiz ve hedef fiyatımızı 1 yıl sonrasına ötelememiz paralelinde banka için 1-yıllık hedef fiyatımız TL7.97’den TL8.79’a yükseldi. %5’lik yükselme potansiyeli gördüğümüz hisse için NÖTR tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 2016 ve 2017’de sırasıyla %29 ve %11 net kar artışı öngörüyoruz (Bloomberg beklentileri %26 ve %20 artış).

1ç16 sonuçları tüm yıl beklentilerine göre daha olumlu…

  • Bankanın 1ç16 net karı piyasa beklentisi olan 969mn TL’nin biraz üzerinde 1,007mn TL oldu (Tera bekl: 1,003mn TL net kar). TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerindeki artışla da desteklenen net faiz gelirleri yıllık bazda %9 artarken, komisyon gelirleri yıllık bazda %15 yükseldi. Beklentimizin üzerinde kalan diğer gelirler kalemi karlılığı destekledi. Net faiz marjı çeyreksel bazda 9bps gerilese de swap maliyetine göre düzeltilmiş marjlar da sınırlı artış gözlendi. Son dönemde faizlerde gözlenen gerileme paralelinde banka 2016 için verdiği yatay net faiz marjı beklentisi için risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.
  • Banka 2016’da kredi ve mevduatta %15-17 artış öngörüsünü korumakla birlikte, hacim artışı bu seviyelerin altında kalsa dahi, karlılık beklentilerini sağlayabileceğini ifade etti (net karda %25 civarı artış).  Net faiz marjlarında mevduat maliyetlerinde son dönemde gözlenen gerileme paralelinde daha önce açıklanan yatay seyir beklentisine karşı yukarı yönlü risklerin mevcut olduğu ifade edildi.
  • Nispeten yüksek çekirdek sermaye yeterliği (ki sabit varlıkları tekrar değerlenmesiyle ilave 70-80bps artabilir), emsallerinin üzerinde karşılık ayırma oranı ve düşük kredi/mevduat oranı paralelinde AKBNK’ın güçlü ve defansif bir bilançoya sahip olduğunu ve özellikle risk iştahının azaldığı ortamda emsalleri üzerinde hisse performansı gösterebileceğini düşünüyoruz. Hisse, yılbaşından bugüne Bankacılık Endeksi’nin %9 üzerinde performans gösterdi.

Riskler…

Tahvil faizlerinde son dönemde gözlenen gerileme paralelinde banka hisselerinde özsermaye maliyeti kaynaklı yukarı yönlü seyir devam edebilir. Diğer taraftan, enflasyonun beklentileri aşması ve kurun ilave baskı altında kalması fonlama maliyetlerini yukarı çekerek marjları baskılayabilir. Hesap işletim ücretlerine ilişkin Danıştay kararı da bir değişklik olmazsa ücret ve komisyon gelirlerini baskılayabilir. Aktif kalitesinde nispeten olumlu beklentilere karşın büyümede yavaşlama aktif kalitesini baskılayabilir ki spesifik kredi risk maliyetinde her 10bps’lik artışın bankanın 2016 tahmini net karını %3.5 aşağı çekeceğini hesaplıyoruz.