Türk Traktör 2014 / 6 Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (14.08.2014)

Kârlılık meselesi…

Türk Traktör 2Ç14’de 72 milyon TL net kâr açıkladı. Bu tutar yıllık bazda bakıldığında %5,5 oranında gerilemeye ve çeyreklik bazda %4,3 oranında yükselişe denk geliyor. Bununla birlikte, açıklanan tutar 90 milyon TL’lik beklentimizin ve 92 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında bulunuyor.

2Ç14 net kârındaki yıllık bazdaki gerileme ağırlıklı olarak, daha fazla pazar payı kazanımı amacıyla yapılan fiyat yatırımları, TL’deki değer kaybı (şirketin maliyetlerinin yaklaşık %50’si yabancı para cinsinden), negatif satış bileşiminin etkisi (daha düşük kârlılıktaki ihraç satışlarının toplam içinde artan adedi ve yüksek kârlılıktaki kombine satışlarındaki gerileme) ile gerileyen brüt kârlılık (brüt kâr marjı 2Ç13: %22,1, 1Ç14: %20,9, 2Ç14: %17,6) nedeniyle olmuştur. Bununla birlikte, yıllık bazda %20,8 artış gösteren operasyonel giderler ve TL’deki değer kaybının etkisiyle oluşan 3,3 milyon TL’lik net operasyonel giderler (2Ç13: 7,7 milyon TL gelir) net kârdaki düşüşü desteklemiştir. Ayrıca, 4,1 milyon TL’lik net finansal gelir (2Ç13: 13,4 milyon TL net gider) ise net kâra pozitif yönde destek olmuştur.

Türk traktör 11,7x 2014T FD/FAVÖK rasyosuyla işlem görmekte iken, bu oran emsallerinin işlem gördüğü 8,0x rasyosuna kıyasla Şirket’in %53 primli olduğuna işaret etmektedir. Brüt kârlılıkta görülen hassasiyetin devamlı olup olmayacağını izliyorken, bir yandan da hali hazırda fiyatlara yansımış yükselen gelir rakamlarını da göz önünde bulundurarak Şirket için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Bunun yanında, geleceğe yönelik daha pozitif beklentilerimizi modelimize yansıtarak fiyat hedefimizi 69,55 TL olarak güncellemiş bulunuyoruz.
2Ç14’te büyüyen yurt içi pazar, toparlanmakta olan Avrupa pazarı ve yıllık bazda bakıldığında TL’deki değer kaybının etkisiyle net satışlar 736 milyon TL’ye ulaştı (yıllık bazda %23,2 ve çeyreklik bazda %23,6). Detayına baktığımızda, yurt içi satışlar yıllık bazda %11,8 oranında yükseliş gösterirken, bu oran ihraç satışlarındaki yıllık bazda %53,7’lik yükselişin altında bulunuyor.

FAVÖK 2Ç14’te 93 milyon TL oldu (yıllık bazda -%8,3 ve çeyreklik bazda %3,0). Yıllık bazdaki gerileme, azalan brüt kârlılık ve yükselen operasyonel giderlerin etkisiyle olurken, çeyreklik bazdaki yükseliş ise artan net satışlardan kaynaklanmaktadır.

Öngörüyoruz ki… Brüt kârlılık üzerindeki hassasiyetin bir süre daha sürebilecek olması ihtimali ve yurt içi rekabet koşullarını dikkate aldığımızda, kayda değer net satışlar performansına karşın, Türk Traktör için ihtiyatlı duruşumuzu koruyoruz. 2014 yılında, 2,59 milyar TL’lik ciro beklentimizin yanında, sırasıyla %19,3 ve %13,8 brüt kâr ve FAVÖK marjları beklentilerimiz bulunuyor.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir