Türk Telekom 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (9.11.2023)

“Türk Telekom’un 3Ç2023 Net Dönem Karı 4.504mn TL ile Piyasa Beklentisinin Oldukça Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış: 21,98 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 33,00 TL

Türk Telekom’un 2023 3. çeyrek net dönem karı 4.504mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 1.902mn TL, bizim beklentimiz ise 1.922mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada temel olarak vergi gideri beklentimize karşın 2,5 milyar TL’lik vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 3Ç2022’de 1.171mn TL net dönem karı kaydetmişti. 3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 4.548mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022’nin aynı dönemindeki net dönem karı 3.124mn TL idi.

3Ç2023 satış gelirleri %78,2artışla 22.362mn TL’ye yükselirken, brüt kar %84,3 artarak 9.073mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,3 puan artışla %40,6’yı göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %100,9 artmış ve 4.592mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 3Ç2023’de 43mn TL olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %79,5 artarak 4.438mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise yıllık 0,2 puan artışla %19,8’e yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü 3Ç2022’deki 5.035mn TL’den 3Ç2023’de 7.979mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıldan yıla 4,4 puan azalışla %35,7’yi göstermiştir.  Faaliyet giderlerinin artış oranın görece yüksek seviyelerde seyretmesi (Temmuz ayından itibaren uygulanan çalışan ücret artışları kaynaklı personel giderlerindeki artış) FAVÖK marjındaki daralmanın başlıca sebebi olmuştur. Ek olarak, Depremle ilgili kalemler FAVÖK marjı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken diğer bazı tek seferlik etkiler olumlu yönde etki etmiştir. Tek seferlik tüm etkiler arındırıldığında bu çeyrekte konsolide FAVÖK marjı %34,6’dır. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 3Ç2023’de 942mn TL’yi göstermiştir. Diğer taraftan, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 118mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 5.263mn TL ile 3Ç2022’nin %54,2 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 3.213mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2022’de 3.016mn TL’lik net finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 2.050mn TL olurken, 2.453mn TL’lik net vergi gelirine (sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi ile Ar-Ge ve yatırım teşvikleri kaynaklı) bağlı olarak net dönem karı 4.504mn TL olmuştur.

Türk Telekom’un hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 29,80TL’den 33,00TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım