Türk Telekom 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.05.2023)

“Türk Telekom’un 1Ç2023 Net Dönem Karı 645mn TL ile Beklentilerin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 14,27 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 24,90TL

Türk Telekom’un 2023 ilk çeyrek net dönem karı 645mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 672mn TL, bizim beklentimiz ise 765mn TL idi. Tahmimizdeki sapmada, faaliyet karının beklentimizin üstünde gerçekleşmiş olmasına karşın, finansman giderlerinin tahminimizin üzerinde gerçekleşmiş olması etkili olmuştur. Şirket 1Ç2022’de 561mn TL net dönem karı kaydetmişti.

1Ç2023 satış gelirleri %61 artışla 15.253mn TL’ye yükselirken, brüt kar %42,7 artarak 5.451mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 4,6 puan azalışla %35,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %94,9 artmış ve 3.416mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 1Ç2023’de 98mn TL olmuştur (1Ç2022:259mn TL net gider). Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %7,2 artarak 1.937mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 6,4 puan azalışla %12,7’ye gerilemiştir.

Şirketin FAVÖK’ü 1Ç2022’deki 4.115mn TL’den 1Ç2023’de 4.781mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 12,1 puan azalışla %31,3’ü göstermiştir. FAVÖK marjındaki daralmanın başlıca sebebi Ocak ayındaki ücret artışları olmak üzere yükselmeye devam eden faaliyet giderleri enflasyonu, EYT’nin tek seferlik maliyeti ve depreme bağlı giderler olarak sıralanmaktadır. Konsolide FAVÖK, deprem etkisinden ve yasal olarak uygulamaya alınan EYT’nin tek seferlik maliyetinden arındırıldığında, %33,6’lık marj ile birlikte 5,2 milyar TL’dir.

Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 1Ç2022’deki 488mn TL’den 1Ç2023’de 726mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 60mn TL’yi göstermiştir. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 2.603mn TL ile 1Ç2022’nin %15,9 üzerinde gerçekleşmiştir.

Finansman tarafında 2.215mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 1Ç2022’de 1.954mn TL’lik net finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 387mn TL olurken, 258mn TL’lik vergi gelirine bağlı olarak net dönem karı 645mn TL olmuştur.

Kaynak: Ziraat Yatırım