Türk Hava Yolları Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (13.01.2022)

Kargo Operasyonları Heyecan Verici

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL 26.70
Hedef Fiyat TL 41.70
Potansiyel Getiri 56%

THY için “AL” önerimizi hisse başı 3.05 USD hedef fiyatla (önceki: 2.15USD) yineliyoruz. Hedef fiyatımızı yukarı çekmemizin arkasında yatan nedenler (i) yenilen makro varsayımlarımız, (ii) uçak filo planlarında yapılan değişiklikler sonrası borçluluk tahminlerimizin azalması (iii) kargo operasyonlarındaki güçlü seyir (iv) personel giderlerinde maaş düzeltmesi sonrası yaşanacak gerilemeye rağmen birim gelir-gider makasının önceki varsayımlarımızdan iyi gerçekleşmesi ve (v) güçlü yaz dönemi trafiği. Çok güçlü gelmesini beklediğimiz 4Ç21 finansalları hisseye ilgiyi destekleyecektir.

 2021’de güçlü sonuçlar. THY, 2021’nin üç çeyreğinde de piyasaların VAFÖK beklentilerini aşmayı başardı. Olumlu sapmanın kaynakları, şirketin beklenenden daha iyi CASK (birim maliyet) performansı ve kargo gelirleridir. Ciddi ücret kesintileri, düşük uçak içi ikram giderleri ve daha düşük komisyon giderleri ve zayıf TL, düşük maliyet tabanının temel taşlarını oluşturdu. Kargo, hacimsel olarak da artsa da, büyüme birim gelirlerdeki artıştan geldi.

 2022’de farklı gerçekleşebilir. Ara dönem ücret ayarlamaları ve çeşitli maliyet azaltıcı önlemlerin Kovid-19 sonrası normalleşmesiyle, CASK’ta yıllık artış kaçınılmaz görünürken, şirketin yurt içi kişi başına gelir performansının konsolide finansallar ve marjlar üzerinde etkisinin daha belirleyici olmasını bekliyoruz. Kırılım farklı olsa da, nominal VAFÖK tahminimize yönelik büyük bir tehdit görmüyoruz,

 Riskler. Kovvid-19’un havacılık sektörüne verdiği zarar çok büyük ve şirketin geçmişin üzerinde seyreden borçluluğu, şirketi yeni risklere karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım