Logo Yazılım Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (13.01.2022)

Güçlü temel dinamikler devam ediyor

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL 41.90
Hedef Fiyat TL 69.50
Potansiyel Getiri 66%

Logo Yazılım’ı için AL önerimizi 12 aylık yeni hedef fiyatımız olan 69,5 TL ve %66 getiri potansiyeli ile sürdürüyoruz. Şirketin, i) yüksek büyüme potansiyeline sahip Türkiye yazılım sektöründe lider konumu ve Romanya operasyonlarında beklenen ivme, ii) enflasyonist fiyatlama yapabilme yeteneği, iii) yeni taslak yasa sayesinde e-dönüşüm gelirlerindeki büyümenin daha da hızlanma potansiyeli iv) tekrarlayan gelirlerindeki artış ve v) faaliyet marjlarında iyileşme yatırım hikâyesinde öne çıkan ana başlıklar. Hisse, 2022 tahminlerimiz ışığında 9,3 FD/VAFÖK ve 13,5 F/K çarpanlarıyla işlem görüyor. Özsermaye karlılığı %35’in üzerinde ve büyüme görünümü güçlü Logo için bu çarpan seviyelerini cazip buluyoruz.

 Türkiye yazılım pazarının güçlü oyuncusu. Türkiye İş Uygulamaları Yazılımları (EAS) pazarı, uluslararası benzerleriyle karşılaştırıldığında yüksek büyüme vaat etmektedir ve Logo, sektörün KOBİ bölümünün lideridir. Devlet tarafından desteklenen “Edönüşüm” alanında da pazar lideri olan Logo, sayıları 800’ün üzerindeki iş ortaklarıyla Türkiye’nin her şehrinde yaygın satış ağına sahiptir. Ayrıca güçlü pozisyonu sayesinde ürün fiyatlarında enflasyonist artışları yapabilme kabiliyetine de sahiptir. Şirketin, güçlü pazar konumu ile Türkiye’de satışlarını 2022 yılında %50, 2021-26 arasında ise %37 yıllık bileşik büyüme oranıyla arttırmasını bekliyoruz.

 E-dönüşüm alanında yeni bir dönem daha başlıyor. Taslak haindeki bir yasaya göre devlet 2022 yılı ortasında şirketlerin edönüşüm kullanmaları için ciro eşiğini minimum 4 milyon TL’ye indiriyor. Bu rakam 2023’te de 3 milyon TL olarak belirleniyor. Dolayısıyla taslağın yasalaşmasıyla e-dönüşüm gelirlerinde iki yıl içerisinde çok hızlı büyüme performansları söz konusu olacak.

 Romanya’da faaliyetler ivme kazanmaya devam ediyor. Logo’nun Romanya’daki iştiraki Total Soft, Covid-19 nedeniyle 2020 yılında zor bir dönem yaşadı. 9A21’de ise toparlanma süreciyle Euro bazlı yaklaşık %4 büyüe gerçekleşti. 2022’de ise toparlanmanın hızlanmasıyla Romanya’da Euro bazlı büyümenin %7 olmasını bekliyoruz.

 Riskler — i) Makroekonomik riskler, ii) Olası rekabet artışı

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım