Türk Hava Yolları Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (16.01.2024)

Türk Hava Yolları (AL, Hedef Fiyat: TRY 402,60) Getiri Potansiyeli: 60%

Kuvvetli operasyonel faaliyetlerin ve güçlü yolcu trafiğinin devam edeceğini düşünüyoruz…

 Türk Hava Yolları’nın hem güçlü & operasyonel filo yapılanmasını hem de ilerleyen dönemlerde filoya dahil olacak uçaklarla birlikte önemli bir büyüme potansiyeli sunduğuna inanıyoruz. Kargo operasyonlarının THY’nin operasyonel yapısını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket’in bölgesel gelir dağılımının, kurlardaki oynaklığa karşı THY’ye doğal hedging görevi sağlamakta olduğunu ve Şirket gelirleri açısından destekleyici olduğunun altını çiziyoruz. Şirket’in 2024 yılında 92mn yolcu sayısına ulaşacağını öngörüyoruz. AKK’nın ise 2024 yılında %10,4’lük büyüme kaydedebileceğini hesaplıyoruz. THYAO payları, tahminlerimize göre 3.08x 2024T FD/FAVÖK ve 3.49x 2024T F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. Şirket payları için İNA ve yurt dışı benzerlerine görece değerlemelerini sırasıyla %60 ve %40 ağırlıklar ile kullandığımız değerlememiz, 12 aylık 402,60 TL hedef fiyata karşılık gelmektedir.

 Şirket, 2023 yılında 2022’ye kıyasla toplam yolcu sayısında yıllık %16,1’lik artış kaydetmiştir. THY’nin 2023’teki toplam yolcu sayısı 83.38mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2023’te dış hat yolcu sayısının toplam yolcu sayısı içerisindeki oranı ise %63,6’ya (2022: %64,5) ulaşmıştır. THY, 2023’te yıllık bazda %14,4 artışla 53.0mn dış hat yolcusu taşımıştır. İç hat yolcu sayısı ise yıllık bazda %19,1 oranında artarak 30.37mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in yolcu doluluk oranı 2023’te yıllık bazda 2.0 y.p. yükselişle ile %82,6 olarak gerçekleşmiştir. THY’nin kargo iş hacmi ise 2023’te yıllık bazda %1,2 hafif daralma göstermiştir.

 Geride kalan çeyreklerdeki baskılanmış uçuş talebinin 2023’te güçlü toparlanma eğilimiyle telafi edilmesi ve yolcu sayısında özellikle dış hatlarda kuvvetli iyileşmenin etkisiyle Türk Hava Yolları’nın operasyonel olarak başarılı sonuçlarının 2024 yılında da sürmesini beklemekte ve yolcu talebinin ilerleyen süreçlerde görece olarak güçlü seyretmesini beklemekteyiz. Yolcu trafiği, satış gelirleri ve FAVÖK’ün 2024 yılında da yükseliş trendini koruyacağını öngörüyoruz. Türk Hava Yolları’nın toplam yolcu sayısının yaklaşık %10,2 artarak 92 milyona, satış gelirlerinin ise artan yolcu sayısı, yükselen yolcu birim gelirleri ve TL’nin US$ karşısındaki değer kaybının etkisiyle yıllık %47 artarak 756 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları’nın sıkı maliyet kontrollerini 2024 yılında da koruyabileceğini not ediyor ve FAVÖK’ün 2024‘te yıllık %31 artarak 176.2 milyar TL civarında gerçekleşebileceğini hesaplıyoruz.

 THY, 2023 yılsonunda yakıt hariç CASK’ın yüksek tek haneli artmasını, toplam CASK’ın ise düşmesini beklemektedir. Uçak, uçak motoru ve diğer yatırımlar için Şirket, 2023 yılında brüt 5-5,5 milyar USD yatırım harcaması öngörmektedir. THY’nin, 2023 yılı için 20mlyr USD üzerinde satış geliri, %26-%28 aralığında ise FAVKÖK marjı beklentisi bulunmaktadır. Şirket, THY markası altındaki uçak sayısının 2033 yılına kadar 800’ü geçmesini beklerken yolcu sayısının ise 2033 yılında 170mn üstüne çıkmasını beklemektedir. THY, net borç/FAVÖK rakamının 2023 yılında 1-1,5x aralığında gerçekleşmesini, 2033 yılında ise bu rakamın 2-2,5x aralığında olabileceğini öngörmektedir. THY, ayrıca 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde 230 adet kesin sipariş ve 125 adet satın alma hakkı bulunan uçağı, toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına karar vermiştir.

 Riskler: COVID-19 ya da farklı bir virüs salgını, doğal afet ve jeopolitik risklerin artması trafik, karlılık tahminlerimizi ve değerlememizi olumsuz etkileyebilecektir. Jet yakıt fiyatlarında hızlı bir artış/azalış da tahminlerimiz ve değerlememiz üzerinde olumsuz/olumlu etkili olabilecektir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım 2024 Strateji Bülteni