Türk Hava Yolları Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (07.03.2014)

Türk Hava Yolları Hisse Yorumu

Beklentilerin altında zayıf sonuçlar… Türk Hava Yolları 4Ç13’de 144 milyon TL net zarar  (4Ç12: 280mn TL net kar) açıkladı Şirketin açıklamış olduğu net zarar rakamı beklentimiz olan 154 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 122 milyon TL net kar rakamının oldukça altında kaldı. Şirketin operasyonel taraftaki sonuçları beklentilerin altında kalırken, özellikle yakıt, yolcu hizmet ve ikram, bakım ve kiralama giderlerindeki artış maliyetleri negatif etkiledi. Buna ek olarak 4Ç13’de kaydedilen 198 milyon TL kur farkı gideri (4Ç12: 206 milyon TL kur farkı gideri) şirketin zarar açıklamasında en büyük etken oldu. Şirketin maliyetlerinin büyük kısmının yabancı para bazlı olması (%55’i ağırlıklı dolar), 4Ç13’de maliyet tarafında şirketin marjlarını olumsuz etkiledi. Şirketin CASK rakamı 4Ç13’de yıllık bazda %12 artışla 14.3 kuruş seviyesine yükseldi. THY, 4Ç13’de artan satış maliyetleri sonrası 151 milyon TL operasyonel zarar kaydetmiştir. Hatırlanacağı üzere şirket 4Ç12’de satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların (7 A-340) değer düşüş karşılığının iptali nedeniyle bir kereye mahsus toplam 351mn TL gelir kaydetmiştir. Şirketin net satış gelirleri yıllık bazda %31 artışla 4.890 milyon TL seviyesinde (CNBCe: 4,946 mn TL, Şeker: 4,998mn TL) gerçekleşirken, FAVÖK rakamı %47 azalışla 187mn TL seviyesine (CNBCe: 463mn TL, Şeker: 575mn TL) gerilemiştir. Şirketin FAVÖKK rakamı da 4Ç13’de 439 milyon TL ile yıllık bazda 8% azalış göstermiştir.

Net satış gelirleri beklentilerin altında kaldı… Net satış gelirleri 4Ç13’de 4Ç12’ye göre %31 artışla 4.890 milyon TL seviyesine yükselmiş, beklentimiz olan 4.998 milyon TL ve 4.946 milyon TL piyasa beklentisinin altında kalmıştır. Yeni açıklan hatlara bağlı olarak artan yolcu sayısı ve Euro’nun TL karşısında değer kazanması net satış gelirlerini desteklemiştir. THY’nin RASK rakamı 4Ç13’de yıllık bazda %3.6 artışla 15.7 kuruş seviyesine yükselmiştir.

THY, 4Ç13’de yolcu sayısını yıllık bazda %22 artışla 12,1 mn seviyesine çıkardı. Şirket aynı dönemde (yıllık %27.3 artışla) 4,8mn yolcuyu iç hatlarda taşırken, 7.2 milyon yolcuyu (yıllık %19 artış) dış hatlarda taşımıştır. Tarifeli yolcu gelirleri 4Ç13’de %29 artışla 4.277 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, Kargo-mail gelirleri %30 artışla 454mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Operasyonel marjlar geriledi… 4Ç13’de artan maliyetler (özellikle yakıt, yolcu hizmet ve ikram, bakım ve kiralama giderlerindeki artış) operasyonel marjları baskı altına aldı. Yakıt CASK rakamı artan uçak filosuna paralel 4Ç13’de yıllık %13 artışla 6.1 kuruş seviyesine yükselirken, yakıt hariç CAK %11 artışla 8.2 kuruş seviyesine yükselmiştir. Şirketin 4Ç12’de 353 milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK rakamı 4Ç13’de artan maliyetle ile birlikte 187 milyon TL seviyesine gerilerken, FAVÖKK rakamı da aynı dönemler içinde %8 azalışla 439 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Diğer yandan, aynı dönemler içinde 4Ç12’de %9.4 ve %12.7 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK ve FAVÖKK marjı 4Ç13’de sırasıyla %3.8 ve %9.0 seviyesine düşmüştür. THY, 2014 yılında %24 yolcu büyümesi (Şeker T: %22) hedeflerken, net satış gelirlerinin yıllık %16 büyüme ile 11.4 milyar dolar seviyesinde (Şeker T: 11.2 milyar dolar) olmasını amaçlamaktadır. THY’nın 2Ç13’de açıklamış olduğu ve beklentilerimizin altında kalan sonuçları sonrası THY için hedef hisse fiyatımızı 9.00TL seviyesinden 8.50 TL seviyesine çekiyoruz. Cari hisse fiyatı 6.68 TL seviyesinde bulunan THY için hedef hisse fiyatımıza göre %27’lik yükseliş potansiyeli bulunması nedeniyle daha önce AL olan önerimizi koruyoruz.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir