Pegasus Şirket Haberleri – (07.03.2014)

Açıklama:

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile ekte yer alan ve pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimiz yasal kayıtları uyarınca 31 Aralık 2013 itibarıyla Şirketimizin birikmiş geçmiş yıl zararları toplamı 289.228.154,51 TL tutarında olup, aynı kayıtlara göre 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin dönem kârı 90.618.086,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu netice doğrultusunda ilgili TTK hükümleri ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 21’inci maddesi gereği söz konusu birikmiş zararın kapanmasında kullanılacağından, Yönetim Kurulumuz tarafından 2013 faaliyet yılına ilişkin dönem kârının tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsubunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir