Turcas Petrol Şirket Haberleri – (26.12.2011)

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.12.2011 tarih ve 2011/13 No.lu kararı neticesinde; amaç ve konusu temel olarak petrol rafinerileri faaliyet ve yatırımları olan; şirketimizin %99,60 oranında hissedar olacağı ve sermayesine nominal 49.800.-TL ile katılacağı 50.000.-TL sermayeli Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. unvanlı bir bağlı ortaklığın kurulmasına karar verilmiştir.  Şirketimizin, daha önceki açıklamalarımız paralelinde, SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’nde sahip olacağı hissedarlığı bu bağlı ortaklık vasıtasıyla iştirak portföyünde bulundurması planlanmaktadır.

Kaynak: http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=180643

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir