Tümosan 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.11.2017)

Tümosan 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

FVAÖK marjında 10 puanlık daralma

 Tümosan 3Ç17 finansallarında, 5mn TL net kar açıkladı. Çeyreğe ilişkin herhangi bir tahmin bulunmamaktadır.

Zayıf fiyatlama/ ürün miksi

 Şirket’in satış hacmi 3Ç17’de yıllık bazda %9 artarak 2,027 adet olurken ciro yıllık %11 artmıştır. FVAÖK rakamı ise geçen seneki 18mn TL’ye karşın 7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı geçen seneye göre 8.5 puan düşmüştür.

Sonuçların hisse etkisinin olumsuz olacağı kanısındayız

 Sonuçlar zayıf karlılığa işaret ettiği için finansallara piyasa tepkisinin olumsuz olacağı kanısındayız.

Araştırma kapsamından çıkartıyoruz

 Hatırlanacağı üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Tümosan arasında Altay Tankı’nın “Güç Grubu Geliştirme Projesi Sözleşmesi” Şubat ortasında fesih edildi. Sözleşme Tümosan’ın son yıllardaki hisse performansında ana belirleyici unsurlardan biriydi. Ayrıca yeni geliştirilen kara aracının şirkete potansiyel katkısını şu aşamada anlamak için çok erken olduğu kanısındayız. Şu an hisse için herhangi bir katalizör görmemekteyiz. Tümosan’ı bu rapor ile araştırma kapsamından çıkarıyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.