TSKB Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Olumlu 2023 görünümü

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL3.80
Hedef Fiyat TL6.20
Potansiyel Getiri 63%

TSKB için 12 aylık hedef fiyatımızı 6.2TL olarak yukarı yönlü güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz (önceki hedef fiyat: 4.4TL). 12 aylık hedef fiyatımız %63 yukarı potansiyele işaret etmektedir. TSKB güncel 2023 tahminlerimize göre 0.7x PD/DD ve 2.3x F/K oranları ile işlem görmektedir. Banka için 2023 özkaynak karlılığı beklentimiz %35 seviyesindedir (2022T: %45). TSKB Kasım 2022’den beri Model Portföy’ümüzde yer almaktadır ve XU100’a görece %7 getiri elde etti.

Yabancı para ağırlıklı bilanço: TSKB’nın kredilerinin yaklaşık %90’ı yabancı para (YP) cinsinden. Kredilerin %70’i uzun vadeli yatırım kredileri. Toplam kredilerin %43’ü elektrik üretimi, %5’i ise elektrik/gaz dağıtımı sektörlerine ait. Ayrıca enerji sektörüne verilen kredilerin yaklaşık %90’o yenilenebilir segmente verilmiş durumda ve bu şirketler büyük oranda otomatik tarifelerden faydalanmaktadır. TSKB’nın fonlaması YP ağırlıklı ve uzun vadeli. Fonlamanın yaklaşık yarısında Hazine garantisi mevcut. Fonlama tarafında ortalama vade 10 yıl, kredilerde ise ortalama 4 yıldır. Bu sayede TSKB varlıklarını yükümlülüklerine göre daha hızlı yeniden fiyatlandırabilmektedir.

TL fonlamasının çok düşük olması sayesinde 2023’te marjlarının görece daha güçlü kalmasını bekliyoruz: 2023’te karlılık gelişiminde mevduat bankalarındaki düşüş beklentimizin aksine TSKB’de artış beklentimiz var. Ayrıca son dönemdeki bazı karlılığı azaltıcı düzenlemelerin kapsamında değildir (TL mevduat ile ilgili tahvil alım düzenlemesi).

Sermaye oranlarında iyileşme söz konusu: Bankanın SYR and çekirdek sermaye oranları BDDK esneklikleri hariç %15.6 ve %10.4 seviyelerinde.

İhtiyatlı aktif kalitesi tamponları: TSKB son dönemde tüm kredi aşamalarında karşılık oranlarını belirgin bir ölçüde arttırdı. Bankanın toplam ve 3. evre karşılık oranları sırasıyla %203 ve %81 seviyesindedir. Ayrıca bankanın 720 milyon TL serbest karşılık tamponu bulunmaktadır.

Riskler: i) Enerji sektöründe bozulma bankanın aktif kalitesini olumsuz etkileyecektir, ii) Enflasyon muhasebesi

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım