Garanti Bankası Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Zorlu 2023’e hazır

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL24.16
Hedef Fiyat TL38.00
Potansiyel Getiri 57%

Garanti için 12 aylık hedef fiyatımızı 38TL olarak güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz (önceki hedef fiyat 31.6TL). Hedef fiyatımızı arttırmamızda daha yüksek uzun vade özkaynak karlılığı beklentimiz etkili oldu. 12 aylık hedef fiyatımız %57 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Garanti güncel 2023 tahminlerimize göre 0.5x PD/DD ve 2.5x F/K oranları ile işlem görmektedir.

2023’te marjlarda düşüş kaçınılmaz: Hem kredi faizleri üzerindeki düzenlemeler hem de TÜFE’ye endeksli tahvillerden sınırlı katkı nedeniyle Garanti’nin swap dahil net faiz marjında 2023’de 210 baz puan düşüş bekliyoruz.

Güçlü sermaye oranları: Garanti’nin sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları BDDK esneklikleri hariç sırasıyla %18.3 ve %15.8 seviyelerinde. Bankanın kaldıraç oranı da yaklaşık 8x gibi görece düşük bir seviyede.

Muhafazakar aktif kalitesi yönetimi ve güçlü tamponlar: Garanti son yıllarda 8 milyar TL serbest karşılık ayırdı ve bu durum oynaklığın arttığı dönemlerde banka için tampon olacaktır. Bankanın toplam ve 3. evre karşılık oranları sırasıyla %193 ve %71 seviyelerinde ve bu oranlar rakiplerine göre daha yüksek düzeyde.

BBVA’in gönüllü çağrısı sonrası halka açıklık oranı azaldı: BBVA’in Garanti’de payı 86% seviyesine yükselirken (çağrı öncesi %49.8), halka açıklık oranı ise %14 seviyesine geriledi. Bu nedenle banka Mayıs 2022 sonunda MSCI endekslerinden çıkarıldı.

Yüksek özkaynak karlılığı ve güçlü sermaye oranlarına göre daha yüksek PD/DD çarpanını hak etmektedir: 2023’de sermaye karlılığının %24 seviyesinde öngörüyoruz (2022T: %50). Bu özkaynak karlılığı seviyesine göre bankanın 0.8x/0.9x PD/DD seviyesine ulaşmasını makul değerlendiriyoruz

Riskler: i) Ekonomik büyümede yavaşlama, aktif kalitesinde ciddi bir bozulmaya sebep olabilir, ii) Karlılıkları olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler, iii) Enflasyon muhasebesi.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım