TSKB 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Trive Yatırım – (2.02.2023)

Finansal Değerlendirme

T.S.K.B. son dönem bilançosunda 4.06 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2022/12 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %348.35 artış bir önceki çeyreğe göre %25.66 artış göstermiştir. Şirket 2022/12 döneminde 4.06 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2022/12 döneminde %21.71 oranında artarak %58.82 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %37.11 düzeyinde gerçekleşmişti.

2022/12 faiz gelirleri 10.10 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin faiz gelirleri 2022/12 çeyreklik döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %109.12 artış göstermiş olup 3.20 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %13.18 artış göstermiştir. Faiz giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre ise %24.02 artış yaşanmıştır.

Net faiz marjı %7.46 düzeyinde gerçekleşti. Net faiz marjı, 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.85 artış göstermiş olup %7.46 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %1.41 artış gözlenmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %22.43 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte önceki çeyreğe göre %2.52 artarak %22.43 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu geçen yıl aynı dönem ise %20.77 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %41.12 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24.42 artış göstermiş olup yıllık bazda %41.12 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %2.81 artış göstermiş olup %11.06 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Takipteki kredilerde önceki çeyreğe göre %0.71 azalış yaşandı. Takipteki krediler 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.05 artış göstermiş olup 2.33 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %0.71 azalış göstermiştir. Ayrılan zarar karşılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43.17 artmış olup 2.56 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrılan karşılıkların takipteki kredilere oranı ise geçen yıla göre %149.91 düzeyinden %236.30 düzeyine yükselmiştir.

Kaynak: Trive Yatırım