TSKB 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (5.05.2022)

Bilanço Değerlendirmesi

NÖTR
Cari fiyat: 1,85 TL
12‐ay Fiyat hedefi: 2,30 TL

Güçlü alım/satım geliri serbest karşılık ile netleşti, net kâr beklentiye paralel geldi.

‐ TSKB’nin 1Ç22 net kârı önceki çeyreğe göre %93 ve yıllık bazda %168 artarak 606 milyon TL oldu ve bizim 600 milyon TL net kâr tahminimiz ile piyasanın 607 milyon TL net kâr beklentisine paralel geldi. Böylece özkaynak kârlılık oranı 2021’deki %16,9’den %33,4’e çıktı. Banka beklentimizin çok üzerinde bir alım satım kârı açıkladı. Ancak bu kalemden sağlanan gelir 215 milyon TL serbest karşılık ayrılarak sonuca kısmen yansıtıldı. Böylece toplam serbest karşılık rezervi 655 milyon TL’ye çıktı.

‐ Swap gideri dahil net faiz geliri önceki çeyreğe göre %23 artarak 1,1 milyar TL oldu. Net faiz gelirindeki artış %49 TÜFE varsayımı ile hesaplanan TÜFE tahvil gelirinin önceki çeyreğe göre iki katına çıkarak 377 milyon TL olmasından kaynaklanıyor. TÜFE tahvil getirisinin katkısıyla net faiz marjı önceki çeyreğe göre 10 baz puan artarken, TÜFE hariç net faiz marjı da aşağı yönde hareket ederek (önceki çeyreğin şişkin rakamına göre) normalleşti.

‐ Kur etkisiyle yakın izlemede ve tahsili gecikmiş alacaklarda 559 milyon TL ve 116 milyon TL artış kaydedildi. Aktif kalitesinin güçlü seyri ile (kur etkisi nötrlenmiş) karşılık gideri önceki çeyreğe göre %70 azalarak 146 milyon TL ve kredi risk maliyeti 100 baz puan altında kaldı.

‐ 1Ç22’de döviz krediler 0,3 milyar dolar azalarak 4,1 milyar dolar ve TL krediler yarı yarıya azalarak 1,1 milyar TL’ye düşerken, aktif büyümesi büyük ölçüde kur etkisi kaynaklı olarak yaşandı.

Yorum öneri: 1Ç22 sonucu ardından TSKB’nin 2022 net kâr beklentisini %54 artışla 2,4 milyar TL’ye ve 12 aylık fiyat hedefini %15 artışla 2,30 TL’ye yükselttik. %24 yukarı potansiyel taşıyan hissede önerimizi ‘Nötr’ olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım