TSKB 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (06.11.2019)

Takibin artması ve banka yönetiminin aktif kalitesi tarafında daha muhafazakar yönlendirmesi hisse fiyatı üzerinde kısmen baskı oluşturabilir.

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY.89
Hedef Fiyat/Hisse TRY1.01
Getiri Potansiyeli 13%

– TSKB 3Ç19 finansallarında 150.3 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı bir önceki döneme göre %23, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 kadar daralırken dönemsel özsermaye getirisi ise %12.4 oranında gerçekleşti.

– Piyasa beklentisi 155 milyon TL bizim beklentimiz ise 156 milyon TL düzeyinde idi. Her ne kadar takipteki kredi oranı %3.2 ile %2.8’lik beklentimizin üzerinde gelse de karşılık giderlerinin beklentimizin altında kalması sayesinde TSKB’nin net operasyonel kar performansı bizim beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak türev ve FX işlem zararı beklentimizden daha yüksek gerçekleştiği için TSKB’nin açıklanan net kar rakamı beklentimizin kısmen altında kalmıştır.

– Ocak-Eylül dönemi kar rakamı yıllık bazda %14.8 artarak 530.3 milyon TL olurken özsermaye karlılığı ise %14.8 olarak gerçekleşmiştir.

Takibe dönüşüm hızının yükselmiş olması ve banka yönetiminin aktif kalitesi tarafında daha muhafazakar bir yönlendirmeye gitmiş olması hisse fiyatı üzerinde kısmen baskı oluşturabilir. TSKB yönetimi 2019 sene sonu beklentilerinde bazı değişiklikler yaptı. Bunlar: i) Kredi büyümesi hedefi %5 büyüme rakamından yatay olarak aşağı yönlü revize edildi, ii) Takipteki Kredi Oranı yönlendirmesi ~%4 seviyesinden %5’in altı olarak revize edildi, iii) Net Kredi Risk Maliyeti ~100 baz puandan ~130 baz puana revize edildi, iv) Net Faiz Marjı beklentisi %3.5-3.8 seviyesinden ~%4 seviyesine yükseltildi. Revize edilen hedeflerin mevcut dinamikler çerçevesinde ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Biz 2019 tüm yıl için takipteki kredi oranını %4.5 Net Kredi Ris Maliyetini ise yaklaşık 120 baz puan seviyesinde tahminlemiştik.

Bu tahminlerimiz banka yönetiminin revize beklentilerine kıyasla daha iyimserdir. Net Faiz Marjı tarafında ise banka yönetiminin revize tahminlerine göre daha muhafazakarız. Bu çerçevede yakın zamanda modelimizi revize edeceğiz. TSKB için mevcut önerimiz AL ve hedef fiyatımız 1.01 TL’dir. Açıklanan 3Ç19 sonuçlarının ve TSKB yönetiminin özellikle aktif kalitesi tarafında biraz daha zayıflama beklentisi hisse fiyatı üzerinde kısmen negatif bir etki yapabilir görüşündeyiz.