TSKB 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (05.08.2019)

2Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 0,83
Hedef Fiyat (TL) 1,17
Uzun Vadeli Öneri A L

Özkaynak karlılığı %16,6 seviyesinde gerçekleşti (=)

TSKB, 1Ç19 için hem beklentimize hem de piyasa tahminlerine paralel 195 mn TL (çeyreksel +%5,2, yıllık +%17,6) net kar açıkladı. Bankanın 2Ç19’da net ticari zararının 88 mn TL’den 141 mn TL’ye ulaşması çekirdek gelirlerini olumsuz etkilerken aynı dönemde karşılık giderlerinin çeyreksel bazda %50,0 gerilemesi net karı desteklemiştir. Böylece bankanın özkaynak karlılık oranı 14bp azalarak 2Ç19’da %16,6 düzeyine gerilemiştir. Bankanın takipteki alacaklarında 2Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmemesi sonrasında TKO %2,2 düzeyinde seyretmiştir. Bankanın 2Ç19 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerine ve tahminlerimize yakın gerçekleşmesi nedeniyle hisse performansı üzerine etkisini nötr olacağını değerlendiriyor, öneri ve hedef fiyatımızda bir değişikliğe gitmiyoruz.

• Kredi hacmi ilk yarıda %2,2 daraldı – TSKB’nin 2Ç19’da TL kredi hacmi çeyreksel bazda %10,2 büyüme gösterirken, YP kredi hacmi ise dolar bazında aynı dönemde %0,6 daralma kaydetti. Böylece bankanın 2019 yılının ilk yarısında toplam kredi hacmi, kur etkisinden arındırılmış olarak 2018 yılsonuna göre %2,2 azalma göstermiştir. Banka yönetimi 2019 yılı tamamı için %5,0 civarında kredi büyümesi öngörmeye devam etmektedir. Bankanın 2018 sonunda yaklaşık 865 mn $ olan likidite fazlası 2Ç19’da 695 mn $’a gerilerken, kredi/aktif oranı %73 düzeyinde gerçekleşmiştir (2018:%74,0).

• Net faiz marjını korudu – TSKB’nin 2Ç19’da net faiz gelirleri çeyreksel %0,5 artış göstererek 513 mn TL ile beklentimizin %10,0 üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece Bankanın 2Ç19’da TÜFEX gelirleri hariç olarak hesapladığımız Net Faiz Marjı (NFM) aynı dönemde sınırlı değişim göstermiştir. Diğer yandan bankanın 2Ç19’da net ücret ve komisyon gelirlerinin çeyreksel %32,4 gerilemesi ve net ticari zararının, türev ürünlerdeki değer kaybı sonucunda, 88 mn TL’den 141 mn TL’ye ulaşması, çekirdek gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Ancak 2Ç19’da bankanın toplam karşılık giderleri bir önceki çeyreğe göre %50,1 oranında gerileyerek 85 mn TL ile beklentimizin %30,0 altında gerçekleşerek net karı desteklemiştir.

• TKO %2,2 düzeyinde gerçekleşti – Banka’nın takipteki alacaklarında 2Ç19’da beklentimize paralel olarak önemli bir büyüklükte intikal gerçekleşmedi. Böylece bankanın 2Ç19’da TKO’su bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstererek %2,2 düzeyinde seyretti. Banka yaptığı açıklamada, takipteki krediler portföyünün %92’sini tek bir kredinin oluşturduğunu ve bu kredinin yeniden yapılandırıldığını bildirdi.

• Özkaynak karlılığı %16,6’ya geriledi – Banka’nın 1Ç19’da %16,8 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 2Ç19’da %16,6 düzeyine geriledi. Bankanın aynı dönemde %10,7 olan Ana Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise %11,1 düzeyine yükselmiştir.

• 2019 yılsonu net kar tahminimizi koruyoruz- TSKB için 2019 yılsonu net kar tahminimizi 772 mn TL olarak koruyoruz. Son 1 aylık dönemde TSKB hisselerinin BIST100 endeksine göre %5,6, banka endeksine göre ise %6,7 pozitif ayrışma gösterdiği görülmektedir. TSKB için 1,17 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endeksin Üzerinde Getiri”, Uzun Vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.