TSKB 2019 4. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

TSKB 2019 yıl sonu itibarıyla ekonomiye 36 milyar TL katkı sağladı

TSKB, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında aktif büyüklüğü 42 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredilerle ekonomiye sağladığı katkı 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansal sonuçları değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Kurumsal kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkı sağlamaya ve ülke ekonomisine sunduğumuz değeri geliştirmeye yıl boyunca devam ettik.70 yıllık tarihimizde olduğu gibi, 2020 yılında da her koşulda Türkiye ekonomisini, reel sektörü ve paydaşlarımızı nitelikli finansman ve geniş bir yelpazeye yayılan danışmanlık hizmetlerimizle desteklemeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2019 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Ülke ekonomisine desteğini sürdürürken, sağlıklı bilanço yapısını korumaya, etkin risk ve likidite yönetimi ile özkaynak büyümesine odaklananan TSKB’nin toplam varlıkları 2019 yıl sonu itibarıyla önceki yıla oranla % 10 artışla 42 milyar TL’ye ulaştı. Banka 36 Milyar TL’lik nakdi ve gayrinakdi kredi stoğu ile Türkiye ekonomisinin önemli yatırımlarına finansman desteğini sürdürdü. Bankanın 2019 yılı brüt kârı 1,3 milyar TL, ayrılan karşılıklar ve vergi sonrası net kârı ise 702 milyon TL oldu. Diğer taraftan, yıl sonu itibarıyla özkaynakları yüzde 20 artışla5,7 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin oldukça üzerinde% 17,8 olarak gerçekleşti.

“Kredilendirme çalışmalarımızı taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük”
TSKB’nin kurumsal kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkı sağlamaya ve ülke ekonomisine sunduğu değeri geliştirmeye devam ettiğini söyleyen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2019 yılındakredilendirme çalışmalarımızı, taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük. Yıl boyunca yeni kredi kullandırımlarımızda ağırlıklı olarak yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projeleri, sosyal temaların öne çıktığı kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli ve göç alan yörelerdeki istihdamı destekleyen projeler yer aldı” dedi.

2019 yılında BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen ve bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirleyen “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı olarak katıldıklarını belirten İnce, imzalanan protokolün bankanın bu alandaki taahhütlerini daha da güçlendireceğini ve farklı bir boyut getireceğini söyledi.

Geçen sene orta ve uzun vadeli kaynaklar ağırlıkta olmak üzere toplam 475 Milyon ABD Doları tutarında kaynak anlaşmasına imza attıklarını ifade eden İnce, şu bilgileri verdi: “10 Temmuz’da, her biri farklı ülkeden toplam 12 uluslararası prestijli bankaların katılımıyla sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalayan bankamız, toplam 180 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağladı. Yılın ikinci önemli kredi çalışmasını bankamız için de yeni bir kaynak sağlayıcı olan Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile gerçekleştirdik.Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında CDB’den 200 milyon dolar tutarında kredi temin ettik. CDB’nin Türkiye’de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu kaynak, Türkiye’de üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Bir diğer kredi çalışması, bankamızın sürdürülebilirlik ekseninde çok uzun yıllara dayalı işbirliğimiz olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hayata geçirildi. AFD’den sağlanan 85 milyon Euro’luk kaynak, çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla kullanılacak.”

“Alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz”
TSKB Aralık ayında Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İhraç hakkında bilgi veren İnce, “Dağıtım sektörünün önemli oyuncularından biri olan müşterimize sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere, müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak amacıyla tahvil ihraçlarının yanında kira sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

TSKB’nin danışmanlık hedefleri kapsamında yaşadığı dönüşüme işaret eden İnce şöyle devam etti: “Geçen sene ekiplerimizi farklı sektörlerde ve alanlarda profesyonel danışmanlık deneyimi olan çalışanlarla güçlendirmeyi sürdürdük. TSKB olarak mevcut yetkinliklerimizle fark yaratacağımız ürün ve hizmetlerimizi çok detaylı bir şekilde belirledik. Artık hedefimiz iktisadi, sektörel ve teknik konularda sahip olduğumuz bilgiyi, deneyimi, Türk kamu ve özel sektörünün sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi için hizmetine sunmak.”

2020 yılında da TSKB’nin Türkiye ekonomisini, reel sektörü ve paydaşlarını finansal ve finansal olmayan tüm kaynakları ile desteklemeyi sürdüreceğini belirten İnce, “TSKB, 2020 yılının sektördeki ilk Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Bono ihracımız, %45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. Bu durum, başta ülkemize olmak üzere Bankamıza ve değer önermemize duyulan güveni işaret etmesi açısından önemlidir. Bu güçlü talep, 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için olumlu gelişmelerle dolu bir yıl olacağı görüşümüzü destekliyor” dedi.