TSKB 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (07.02.2020)

“TSKB’nin 4Ç2019’daki Net Dönem Karı 171mn TL ile Beklentilere Yakın Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 1,38TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1,95TL

TSKB’nin 2019 yılının dördüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %14,0 oranında artarak 171,3mn TL’ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 170mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Piyasanın net kar beklentisi ise 171mn TL idi.

Dördüncü çeyrek karı ile birlikte TSKB’nin 2019 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artarak 702mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %13,8 oranında gerileyerek 420,mn TL olmuştur. Swap maliyetlerindeki önemli düşüşle (84,4mn TL gerileme) birlikte ticari zarar 134,4mn TL gerileyerek 41,1mn TL’ye düşmüş ve karı desteklemiştir. Diğer yandan, karşılık giderleri 44,8mn TL artarak 124,4mn TL olmuştur. Serbest karşılık iptali yapan Banka’nın muhtemel riskler için ayırdığı serbest karşılık tutarı 20mn TL azalarak 220mn TL olmuştur.

TSKB’nin net faiz marjı son çeyrekte, 78 baz puan düşerek %4,43 olmuştur. Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,9 ve %1,7 ile bir önceki çeyreğin bir miktar üzerinde gerçekleşmişlerdir.

Banka’nın takipteki krediler oranı 27 baz puan artarak %3,52 olurken, 2019 yılı beklentisi olan yaklaşık %5’ten daha iyi gerçekleşmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu önemli bir değişim göstermeyerek yılı %17,79 ile iyi bir görüntüyle kapatmıştır.

Zor geçen yıla rağmen istikrarlı kar açıklamaya devam eden Banka’nın düşen fonlama maliyetinden ve kredi artışından olumlu etkileneceğini; net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü büyümenin yanı sıra özellikle kredi risk maliyetindeki düşüşle birlikte Banka’nın 2020 yılında %35,6 oranında kar büyümesi yakalayabileceğini düşünüyoruz.

TSKB’nin hedef hisse fiyatını, son çeyrek gerçekleşmelerinin ardından tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve özellikle sermaye maliyetindeki düşüşün etkisiyle, 1,28TL’den 1,95TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.