TSKB 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (31.10.2018)

TSKB 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: 0,87 TL
Önceki Hedef Fiyat: 0,87 TL
Artış Potansiyeli: %18

Beklentilere paralel sonuçlar..

TSKB 3Ç18 solo finansal sonuçlarında 167 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %0.5 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 164 milyon TL olan tahminimize ve 167 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre %8.6 artarak %17.5 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. (Bütçe: %17).

Güçlü çekirdek bankacılık gelirleri, kredi karşılıklarındaki sınırlı artış, kontrol altındaki operasyonel giderler, net takipteki kredi oluşumundaki azalma, toplam kredi riski maliyetindeki (net) kur etkisi nedeniyle görünen yükseliş, İkinci grup kredilerin ağırlığında 60 baz puan artış ve sermaye yeterliliği rasyosunda çok önemli bir bozulma olmaması çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. Beklentilere paralel gerçekleşen 3Ç18 finansal sonuçlarına paralel olarak hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz.

Banka yönetimi 2018 bütçe tahminlerinde revizyonlar gerçekleştirdi. Buna göre net faiz geliri (Yeni: +40%, Eski: 30%), net fazi marjı (Yeni: %4.1, Eski: %4.0), Ücret ve komisyonlar (Yeni: %25, Eski: %20), sermaye yeterliği rasyosu (Yeni: Min 17%, Eski: Min 15%), takipteki krediler rasyosu (Yeni: Max 2.5%, Eski: Max 2%) beklentileri yukarı yönlü, öz kaynak getirisi (Yeni: %17, Eski: %18) ve kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi beklentileri (Yeni: 2.0%, Eski: 10-12%) ise aşağı yönlü revize edildi. % 25 olan faaliyet giderleri büyüme beklentisinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Swap maliyetleriyle düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 50 baz puan artarak 4.15% olarak gerçekleşmiştir (Bütçe: 4.1%). Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki yüksek artış (+%114 QoQ) marjlarda genişlemeye sebep olurken kredi getirisi çeyreksel bazda 145 baz puan genişlemiştir. Buna paralel olarak net fazi marjı çeyreksel bazda 75 baz puan iyileşme göstererek 5.45% seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aktif kalitesi tarafında takipteki krediler rasyosu yeni net takipteki kredi oluşumundaki önemli ölçüdeki azalışa (-%66.3) paralel olarak çeyreksel bazda sadece 10 baz puan artarak %2.0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 60 baz puan artarak %7.5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 238 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. (Kur etkisi: 30 baz puan) Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları 2Ç18’deki seviyesine paralel olarak 23.6% seviyesinde kalmıştır. Son olarak bankanın muhtemel riskler için ayırdığı serbest karşılıklar Eylül 2018 itibarıyla 130 milyon TL seviyesindedir.

Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları BDDK hesaplamalarında yapılan istisnalara paralel olarak çeyreksel bazda sırasıyla 270 ve 120 baz puan artarak 17.9% ve %11.6 seviyelerine ulaşmıştır. Istisnalar hariç tutulduğunda ise sermaye yeterlilik rasyoları 13.7% ve 8.5% seviyelerindedir.

Hisse için 23.5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız hedef fiyatımız 0,87 TL olup %18 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3.4x F/K (Benzerlerine göre %6 iskontolu) ve 0.45x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Bankanın 2019 tahmini sermaye getirisi 14.0%’tür.