TSKB 2018 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (30.07.2018)

TSKB 2018 / 2. Çeyrek Bilanço Analizi

2Ç18 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 0.87 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 1.20TL
Potansiyel Getiri: 38%

Operasyonel gelirler güçlü

TSKB’nin 2Ç18 net karı 166mn TL oldu. Açıklanan net kar rakamı bizim beklentimiz olan 160mn TL ve piyasa beklentisi olan 162mn TL’ye paralel gerçekleşti.

TSKB’nin net karı çeyreksel bazda %4 artarken, yıllık bazda ise %10 arttı. 1H18 itibariyle özkaynak karlılığı ise %17.7 oldu. (2017: %18.4)

Öne çıkan noktalar:

Büyüme: Çeyreklik bazda kredi büyümesi dolar bazında %2 oldu. Yılbaşından beri büyüme oranı ise hem işletme hem de yatırım kredilerinin desteği ile %4 oldu. Fonlama komposizyonuy ise çeyreklik bazda yatay kaldı, ve fonlamanın %52’si uzun vadeli kredilerden oluşmaya devam etti.

Marj: Swap maliyetlerindeki artıştan dolayı bankanın net faiz marjı çeyreklik olarak 0.2 puan daraldı ve %3.9 oldu. YP kredi makası %30’de sabit kalırken, TL makası ise 2Ç18’de 0.7 puan daralarak %30 oldu.

Aktif kalitesi. Bankanın NPL oranı 2Ç18’de %1.7 puan arttı ve %1.9 oldu. Grup 2 kreidlerin oranı ise 0.8puan azaldı ve %7.6 oldu.

Sermaye yeterlilik: Bankanın SYR’si 2Ç18’de 0.9puan azaldı ve %15.2 oldu. Kur etkisi ve azalan değerleme karları SYR üzerinde baskı yarattı.

Piyasa etkisi. Sonuçların piyasa etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 2018 ve 2019 tahminlerimizi korurken hisse için “Endeks Üzeri” olan tavsiyemizi TL1.20 hedef fiyat ile sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.