Tofaş Oto 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (14.02.2024)

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir.

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 255,50
Hedef Fiyat(TL/hisse) 259,24
Potansiyel Getiri %1

Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları bir önceki yıla göre %2,9 artışla 127.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü bir önceki yıla göre %8,6 artışla 19.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı bir önceki yıla göre 81 baz puan artışla %15,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı bir önceki yıla göre %60,9 artışla 15.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 127.601 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%2,9), 19.667 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%8,6) ve 15.083 mn TL net kar (yıllık: reel +%60,9) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık reel %51 artışla 97,5 milyar TL olmuştur. ODD verilerine göre, 2023 yılında şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %33 artış kaydederek 200 bin adet olurken, iç pazar %57 genişlemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %31 ve %39 artışla 132 bin ile 68 bin adet olmuştur. İhracat gelirleri yıllık olarak reel %56 azalışla 25,1 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %11 yükseliş, %79 ve %50 azalış kaydederek 42 bin adet, 18 bin adet ve 60 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Düşüşün ana nedeni, ana şirket Stellantis ile imzalanan anlaşmadan kaynaklanan Doblo ihracatının durdurulmasıdır. Böylelikle 2023 yılında toplam satış hacmi yıllık %4 düşüşle 260 bin adet olurken, ihracat hacimlerinin toplam içerisindeki payı ise %45’ten %23’e gerilemiştir. İhracat gelirlerinin toplam içerisindeki payı ise %46’dan %20’e düşmüştür. Fiyatlama ve kurdaki artış sonrası FAVÖK reel olarak yükseliş kaydetmiştir. Yazılan 1,4 milyar TL’lik ertelenmiş vergi geliri ve 4,2 milyar TL net finansal gelir net kara katkı sağlamıştır. Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Yurtiçi hafif araç pazarı 800-1.000 bin adet (2023: 1,23 min. adet), Tofaş yurtiçi pazar satışları 160-180 bin adet (2023: 199,9 bin adet), ihracat adetleri 60-70 bin adet (2023: 60,5 bin adet), toplam satış adetleri 220-250 bin adet (2023: 260,4 bin adet), yatırım harcamalarının 200 milyon euro (2023: 48,6 milyon euro) ve vergi öncesi net kar marjı >%10 (2023: >%14,4) olarak öngörülmektedir. Şirket aynı zamanda enflasyondan arındırılmamış bazı mali tablo kalemlerini de paylaşmıştır. Buna göre; şirketin 2023 yılında enflasyondan arındırılmamış net satış gelirleri yıllık %57 yükselişle 102,9 milyar TL (kons: 103,4 mlr TL), FAVÖK %61 artışla 18,1 milyar TL (kons: 17,6 mlr TL) ve net kar %136 büyümeyle 20,2 milyar TL (kons: 18,4 mlr TL) olarak gerçekleşmiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 5,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların şirket hissesi üzerindeki etkisinin nötr olabileceğini değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım