Tofaş Oto 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (18.02.2019)

“TOFAŞ’ın 2018 Yılı Son Çeyrek Net Dönem Karı 326,5mn TL ile Piyasa Beklentisinin Hafif Altında Kaldı…”

Öneri “AL”
Hedef Hisse Fiyatı: 27,50 TL

Şirket’in 4. çeyrek net dönem karı 326,5mn TL ile bizim beklentimiz olan 256mn TL’nin üzerinde, 342mn TL olan piyasa beklentisinin ise hafif altında gerçekleşmiştir. 4Ç2017’deki net dönem karı 424,3mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 oranında azalmış ve 4.779mn TL olmuştur. Şirketin yurtiçi satışları adet bazında %50,6 oranında azalırken, gelirler %32,8 gerilemiştir. Yurtdışı satışlar ise adet bazında %20,6 oranında azalırken, gelirler ise %11,1 artmıştır.

Satışların maliyeti, gelirlerdeki düşüşe paralel, %5,7 oranında azalmış ve 4.145mn TL’yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 19,7mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %30,7 altında gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %6,4 oranında azalarak 654,1mn TL’ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı ise 0,1 puan düşüşle %13,7 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler ise %11,9 oranında gerileyerek karlılığa olumlu katkı yapmıştır. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2017’deki 122,2mn TL’lik gidere karşın 4Ç2018’de 122,9mn TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 4. çeyrekte 566,8mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Faaliyet karı marjı 5,2 puan artışla %11,9 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın finansman tarafında ise 323,5mn TL gider yazılmıştır. Diğer taraftan, 4Ç2018 FAVÖK’ü ise %2,3 azalışla 641mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,5 puan artışla %13,4 olmuştur. 4Ç2018 vergi geliri 48,5mn TL olmuştur. 4Ç2017’de 13,9mn TL’lik vergi gideri kaydedilmişti. Net kar marjı da 1,5 puan düşüşle %6,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4. çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı net dönem karı 2017’ye göre %3,7 oranında artarak 1.330mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TOFAŞ’ın tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 15.000mn TL’den 13.750mn TL’ye düşürürken, hedef hisse fiyatını da 30.00 TL’den 27.50 TL’ye çekiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.