Halkbank 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (18.02.2019)

“Halkbank’ın 4Ç2018’deki Net Dönem Karı 317mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Hedef Hisse Fiyatı : 11,90

Halkbank’ın net dönem karı 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,6 oranında artarak 317mn TL gerçekleşmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 325mn TL’ye yakın, piyasa beklentisi olan 342mn TL’nin ise bir miktar altında gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrek karı ile birlikte Halkbank’ın 2018 net dönem karı 2.522mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yıla göre %32 oranında gerileme kaydetmiştir.

TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirler bir önceki çeyreğe göre son çeyrekte 1.041mn TL ek katkı yapmıştır. Diğer taraftan kredilerden alınan faiz gelirlerin görece düşük artması ve mevduat maliyetlerindeki görece yüksek artışın devam etmesi ile net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %2,5 oranında azalarak 1.953mn TL olarak gerçekleşmiştir. Karşılık ve operasyonel giderlerdeki artış ile bu çeyrekte temettü gelirinin olmaması karı baskılayan diğer etmenler olurken, son çeyrekte ayrılan 264mn TL serbest karşılık, toplam karşılıklardaki yükselişte ana etken olmuştur. Böylece toplam serbest karşılıklar 414mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan net ücret ve komisyon gelirlerindeki %17,6’lık artış, geçen çeyrekteki 99mn TL’lik ticari zararın bu çeyrekte 189mn TL kara dönmesi ve diğer faaliyet gelirlerindeki 93mn TL’lik artış karı destekleyen kalemler olmuştur. Ayrıca, bu çeyrekte yurtdışı şubeler kaynaklı düzeltmelere istinaden 225mn TL vergi geliri elde edilmiştir.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı düşük kar rakamının devam etmesiyle sırasıyla %4,4 ve %0,3 ile bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermemiştir. Net faiz marjı ise TÜFE endeksli tahvillerin katkısına rağmen özellikle mevduat maliyetindeki baskının devam etmesiyle 14baz puan düşmüş ve %2,14 olarak gerçekleşmiştir.

Halkbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu 106 baz puan gerileyerek %13,80 olmuştur. Bu düşüşte, BDDK’nın Ağustos ayında yaptığı geçici düzenlemelerin kalkmasının 157 baz puan negatif etkisi önemli bir etmen olmuştur. Bir önceki çeyrekte yapılan regülasyonların sermaye yeterlilik rasyosuna katkısı 192 baz puan olumlu katkısı olmuştu.Son çeyrekte kurun olumlu etkisi ise 77 baz puan olmuştur.

Raporun tamamı için tıklayın.