Temettü Verimliliği İle Öne Çıkan Şirketler / Gedik Yatırım – (03.02.2020)

Temettü Oranı ve Temettü Verimliliği Nedir?

“Temettü ödemesiyle, portföyde bir değişiklik olmuyorsa; temettü neden ve kim için önemli?” sorusunun yanıtına geçmeden önce sıklıkla karıştırılan 2 kavrama daha açıklık getirelim: Temettü oranı, şirketin kâr payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönemde elde edilen toplam kârın yüzde kaçına karşılık geldiğini göstermektedir: “Dağıtılan Temettü Tutarı / İlgili Yıla Ait Toplam Net Kâr” formülüyle hesaplanır. Temettü verimi, şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da hisse başına alınan temettünün hisse fiyatına ne kadarına karşılık geldiğini göstermektedir: (Dağıtılan Temettü Tutarı / Piyasa Değeri)*100 veya (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı)*100 formülü ile hesaplanır.

Çalışmanın Amacı: Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2019/12 dönemine ait finansal sonuçları ocak ayı sonu tarihi itibariyle açıklanmaya başlayacak. Şirketlerin 2019 yılı net kâr rakamlarının belirli olmaya başlaması ile birlikte 2020 yılında dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşmaya başlamış olacak. Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde sıklıkla telaffuz edilecek olan temettü konusunu ele almaya ve yıllar itibariyle temettü verimliliği ile ön plana çıkan şirketlere ilişkin bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmamızda son 5 yıllık temettü verimlilikleri ve temettü ödeme alışkanlıkları dikkate alınmıştır. 2015 – 2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 3 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Bununla birlikte 2019 yılında konjonktürel nedenlerle faaliyet görünümü zayıf seyreden bazı şirketlere yer verilmemiştir.

Çalışmanın Amacı

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2019/12 dönemine ait finansal sonuçları ocak ayı sonu tarihi itibariyle açıklanmaya başlayacak. Şirketlerin 2019 yılı net kâr rakamlarının belirli olmaya başlaması ile birlikte 2020 yılında dağıtabilecekleri temettülere ilişkin beklentiler de oluşmaya başlamış olacak. Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde sıklıkla telaffuz edilecek olan temettü konusunu ele almaya ve yıllar itibariyle temettü verimliliği ile ön plana çıkan şirketlere ilişkin bir çalışma yapmaya karar verdik. Çalışmamızda son 5 yıllık temettü verimlilikleri ve temettü ödeme alışkanlıkları dikkate alınmıştır. 2015 – 2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 3 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Bununla birlikte 2019 yılında konjonktürel nedenlerle faaliyet görünümü zayıf seyreden bazı şirketlere yer verilmemiştir.

Temettü Verimliliği İle Öne Çıkan Şirketler

*2019/12 net kâr tahmini ve 2020 temettü tahminleri Gedik Yatırım Araştırma Birimi’ne ait olup, araştırma kapsamındaki şirketlerin tahminleri tabloda paylaşılmıştır.
**2019 yılı temettü verimi dağıtılan 2018/12 net kârına göre hesaplanmıştır.

 Çalışmamızda 2015 – 2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 3 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Seçilen şirketlerin son 5 yıllık ortalama özvarlık kârlılıkları tablonun en sağdaki sütununda paylaşılmıştır.

 Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin önümüzdeki süreçte endekse kıyasla daha pozitif bir seyir izlediği görülebilir.

 Tablodaki sıralama 5 yıllık ortalama temettü verimliliğine göre yapılmıştır.

 Temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin geçmiş yıllardaki hisse performansı bir sonraki sayfada paylaşılmıştır.

 Temettü verimliliği ile özvarlık kârlılığı yüksek olan şirketlere orta – uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmak isteyen yatırımcılar her finansal sonuç döneminden sonra yayınlamış olduğumuz “Özvarlık Kârlılığı İle Öne Çıkan Şirketler” raporumuza buradan ulaşabilirler.