TCMB Kısa Vadeli Borç Stoku / Mart – 2016

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

MART 2016

  • 2016 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre %3,9 oranında artışla 106,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 5,5 oranında artarak 68,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,3 oranında artarak 37,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre % 13,5 oranında azalışla 19,7 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 4,5 oranında artarak 15,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre % 8,4 oranında artışla 18,8 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre % 46,7 oranında artarak 14,1 milyar ABD doları olmuştur.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre %0,7 oranında azalışla 29,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre % 20,7 oranında artarak 17,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 1,2 oranında artarak 88,9 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 9,2 düzeyinde artarak 56,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 0,8 artarak 49,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da % 56,9 azalışla 2016 Mart sonu itibarıyla 802 milyon ABD doları olmuştur. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 140 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2016 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 50,2’si ABD doları, % 30,6’sı euro, % 16,5’i TL ve % 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2016 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 23,0 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazındadeğerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün %14,5, Merkez Bankası’nın % 0,7, Özel Sektör’ün ise % 84,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası