TCELL: İstikrarsızlıkta prim arayışı

TCELL – Fonlar takip ediyor olmalı

TCELL Aralık 2020 analizi sonrası % 20 prim yaparak dağılım konusunda yeni veriler oluşturmaya devam ediyor. Sevilen davranış türü olan hacimli hareket de oluşmuştur. Bu dağılım 2021 hareketlerini ve ötesini belirleyecektir. Her zamanki gibi farklı zaman ölçeklerinde neler olduğuna bakarak ilerleyeceğiz. Böylece olasılık hesabının bir tür bakışı (modeli) üzerinden bahsetmeye devam edeceğiz.

Tarihsel bilanço: 2012 sonrasında yavaşlayan tempo avantaj (aylık zaman ölçeği)

Uzun vadeli düşünen fonlar için bu tür bakışlar önemli oluyor: enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde telekomünikasyon sektörü hisselerinin sürdürülebilir getirisi, kazancın da belli bir istikrar içinde kalmasını sağlamaktadır. Sektör içinde seçicilik için model anlayışı içeren kararlar fark getirecektir.

2012 öncesini iki parçada değerlendirirsek: 2006 öncesi ve sonrasında aylık bazda hızlı prim yapmış olması (yani her iki parçada da) sonucunda uzun dönem band hareketi sonrası yükseliş bekleyebiliriz. Bu bant hareketini de 2012 sonrasında daha sık görmekteyiz. Uzun vadeli fonların dikkatini çekmiştir.

Kümülatif bakış:

– 2008 başına dek hızlı yükseliş gösteren hareket sonrasında tempo kaybederek yatay hareketleri sıklaştırdı. Bu sıklaştırmanın aralarına sıkı primli dönemler yerleştirdiğini görmekteyiz. Bu şablonun değişmesi için hızlı hareketlerin ( + prim) artması gerekir. Henüz bu noktada olmadığımızı geçmiş aylara bakarak görmekteyiz (2021 ayları)

5 yıl bilançosu: 2019 sonrası bant hareketi istikrar getiriyor (haftalık zaman ölçeği)

Son 5 yılın , haftalık bazda en primli dönemlerinin 2019 ayrımı öncesinde yaşanmış olması gelecek açısından olumludur. Gelecekte primli haftaların döngüsel olarak devam etmesini sağlamaktadır.

Kümülatif bakış:

– 2016 bahar döneminden 2017ye dek düşüş döneminde olması sonrasında tepki hareketlerinin sıklığı için değerli olmuştur. 2017 haftalık kırılımlarıyla başlangıç yapması da yıl içinde önemli prim atakları getirmiştir. Bir başka deyişle: kırılımın hangi zaman diliminde olduğu ve zamanlaması gelecek istikrarı için değerlidir, belirleyicidir.

2019 sonrası sinyallerin (haftalık) öncesine göre daha az istikrarlı olması zamana yayılan hareketi devam ettirecektir

2021 bilançosu:  sinyal kayıpları dalgalı primlere işaret (günlük zaman ölçeği)

Dalgalanmaya işaret eden sinyallerin oluşması hali primsizlik, kayıp dönemleri anlamına gelmez. Tersine, ara günlere serpiştirilmiş “önceki güne göre” pozitif hareketleri saklamaktadır.