TAV Havalimanları 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (15.02.2023)

4Ç22 Finansal Analiz

TAV Havalimanları, 4Ç22 döneminde piyasanın 117mn TL’lik zarar beklentisine karşın 29,9mn TL tutarında ana ortaklık net kârı açıkladı. Önceki yılın aynı döneminde 385,2mn TL’lik zarar gerçekleşmişti. Şirket’in net satış gelirleri cari dönemde 4,97mlr TL’lik piyasa beklentisini aşarak 5,77mlr TL’ye ulaştı. 2022/12 dönemi net kârı önceki yıla göre %306 artışla 1,9mlr TL olurken net satış geliri %235 artarak 18,31mlr TL’ye yükseldi.

2022/12 dönemi hâsılatına en yüksek katkıyı 7,67mlr TL (%333 artış) ile havacılık bölümü yapmıştır. Yer hizmetleri 3,81mlr TL (%154 artış) ile ikinci sırada yer alırken yiyecek içecek hizmet geliri 1,78mlr TL (%194 artış) ile üçüncü oldu. Ayrıca 2022/12 hâsılatı coğrafi konumlarına göre incelendiğinde yurt içinin 6,57mlr TL (%134 artış) ile lider bölge olduğu görülmektedir. Kazakistan 5,89mlr TL (%439 artış) gelir ile ikinci olurken Gürcistan 1,72mlr TL (%210 artış) ile üçüncü oldu. Şirket’in 2022/12 dönemi yolcu istatistikleri, toplam yolcu sayısının önceki yıla kıyasla %51 artarak 78,46 milyon kişiye ulaştığını göstermektedir. Ancak pandemi öncesi 2019 yılında 89,06 milyon kişiye hizmet verilmişti.

Almatı havalimanının ciroya katkısı hızlı artmaktadır

Havalimanlarının 4Ç22 performansı yıllık bazda incelendiğinde, Almatı Havalimanı gelirinin %119’luk artışla en yüksek büyümeyi kaydettiği ve 104,1mn EUR’ya yükseldiği görülmektedir. Havalimanlarının 4Ç22 toplam cirosunun yaklaşık %60’ını Almatı sağlamıştır. Ayrıca FAVÖK kıyaslamasında da %86 ile en fazla artan Almatı havalimanı oldu ve 18mn EUR’ya ulaştı.

Finansman giderlerindeki artış kârlılığı baskılamıştır

2022/12’de satışların maliyeti 10,6mlr TL’ye, faaliyet giderleri 3,84mlr TL’ye yükseldi. Ancak artış oranı bakımından hem maliyetin hem de faaliyet giderinin hâsılatın gerisinde kalması kârlılığa olumlu yansıdı. Ayrıca 299,7mn TL’lik net yatırım faaliyeti geliri ve 826,2mn TL’lik özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım payı elde edilmesi net kârı desteklemektedir. 2022/12’de banka kredisi faiz gideri ve reeskont faiz giderindeki artışa bağlı olarak 2,66mlr TL’lik net finansman gideri gerçekleşti. Finansman giderlerinde oluşan dikkate değer artış net kârı baskılamaktadır. Net kâr marjının 1,8 puanlık sınırlı artışla %10,4’e yükselmesi bu durumu teyit etmektedir. Zira esas faaliyet kâr marjı operasyonel kârlılıktaki artışın etkisiyle 10,6 puanlık belirgin artışla %21,6’ya çıktı.

Operasyonel performansın artmasını ve 4Ç22’de hâsılat ile net kârın piyasa beklentisinin üstünde olmasını olumlu bulmaktayız. 4Ç22 finansallarını pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul