TAV Havalimanları 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (28.07.2021)

TAVHL – 2Ç21 Bilanço Analizi

TAV Havalimanları (TAVHL) 2Ç21 dönemde 332 mn TL zarar açıkladı. Piyasada şirketin 281,2 milyon TL zarar yazacağına yönelik ortalama beklenti bulunuyordu. Bu açıdan bakıldığında zararda oluşan negatif sapmada özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardaki zararlar ve finansman giderleri etkili oldu. Buna karşın 2021’in ikinci çeyreği operasyonel olarak 2019’dan bu yana şirketin geçirdiği en başarılı üç aylık dönem olduğunu söylemek mümkün.

TAV, 1. Çeyrek dönemde 552 mn TL net kar açıklamıştı. Ancak bu net karda Tunus borç yapılandırması sonucu tek seferlik 109 mn € gelir etkili olmuştu. Ayrıca 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’deki havalimanlarının ikişer sene süre uzatımı ve kira ötelemesi alması pozitif bir hava oluşturdu. Buna karşın salgının devam etmesi şirket faaliyetleri ve net kar üzerindeki baskısının sürmesini destekliyor.

Şirketin 2Ç21 döneminde net satışları %336 oranında artarak 940 mn TL’ye ulaştı. Bunda aşılanmanın hızlı etkisiyle yolcu trafiğinin artması ve Almatı’nın pozitif katkısı etkili oldu. Mayıs 2021’de konsolide edilmeye başlanan Almatı, 95 mn € olan şirket cirosuna 19.5 mn € katkı yaptı. Sıkı maliyet kontrolü ve devlet desteği ile Almatı dahil giderlerinin kontrol altına alınmasına zemin hazırlamış görünüyor.

2Ç21 dönemde brüt kar marjı ve FAVÖK marjında ciddi sıçramalar dikkat çekiyor. Almatı’nin, 2 ayda 5.5 milyon avro katkı yapması FAVÖK marjının yükselmesinde etkili olmuş görünüyor. 2Ç20 döneminde %-82.8 olan FAVÖK marjı 2Ç21’de %27.9’a yükseldi. 1Ç21’de FAVÖK marjı %-6.16 idi. Almatı’nin 6 aylık konsolide FAVÖK’ün %23’ünü oluşturdu. Brüt kar ise yıllık olarak %-5.9’dan %34.69’a yükseldi. 1Ç21 dönemine göre brüt kar 7 puan arttı.

6 Aylık Bilanço Değerlendirmesi

TAV’ın 6 aylık sonuçlarla net satışları %46 artarak 1.479 mn TL oldu. Net karda 220 mn TL artış söz konusu. Bu net karda 1Ç’de Tunus borç yapılandırmasının pozitif etkisi güçlü bir şekilde hissediliyor. 6 aylık finansal sonuçlarda brüt karlılık 7 puan arttı. 2. Çeyrekteki toparlanmanın etkisi brüt karlılıkta hissedilmiş görünüyor. Almatı’nin ise FAVÖK marjındaki pozitif katkısı hissediliyor. Şirketin net borç pozisyonu artmış görünüyor. Mart 2021 sonundaki 4.4 milyar TL net borç pozisyonu 9.3 milyar TL oldu. Net borç /FAVÖK rasyosu ise 1Ç21 döneminde 11 iken 23 seviyesine yükseldi.

Genel görüşümüz

Tav Havalimanlarının 2Ç dönemdeki bilanço sonuçları beklediğimiz zarar rakamına yakın gerçekleşti. Sürpriz bir sonuç olmadığını söylemek mümkün. 3. Çeyrekte delta varyantının dünyadaki etkisinin görece sınırlı kalması ve kısıtlamaların daha da artmaması halinde daha güçlü sonuçların gelmesi beklenebilir. Ancak bu bütünüyle salgının seyri ve bunun getireceği sonuçlara gebe kalmaya devam edecek. 2Ç bilanço döneminde Almatı sonuçlarının pozitif etkisi önemli ölçüde hissedildi.

Değerlendirme

TAVHL piyasa çarpanlarının şirket değerini göstermesi açısından yol gösterici olduğunu söylemek zor. TAVHL’nin bu sonuçları fiyata yansıttığını düşünüyoruz. Küresel cephede havacılık sektörüne yönelik satışların etkisiyle TAVHL son dönemde yaklaşık %7’nin üzerinde değer kaybetti. Kısıtlamaların ve salgın etkisinin sınırlı kalması halinde yukarı yönlü toparlanmaların gelebileceği düşüncemizi koruyoruz. Bu noktada TVHL’nin haziran ayı tepesi olan 28.40 seviyesini baz almaya devam ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım