Tat Gıda 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Oyak Yatırım – (28.10.2016)

Tat Gıda 3Ç16 finansallarında sırasıyla TL241mn ciro (yıllık %7 artış), TL18mn FAVÖK (%3 artış), TL11mn net kar (%27 gerileme) açıkladı.

Fiyat (TL) 6.01

Hedef Fiyat (TL) 7.10

Yükseliş Potansiyeli 18%

Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %4, %9 ve %36 altında geçekleşmiştir.Zayıf ihracat ve salça segmentinin hayal kırıklığı yaratan performansı ciro büyümesini ve marjları etkilemiştir. Brüt marj yıllık 39bps artışla %22.5 olarak gerçekleşmiştir. Süt segmentine yönelik olduğunu düşündüğümüz artan faaliyet giderleriyle FAVÖK marjı %7.4’le 3Ç15 teki %7.7’nin hafif gerisindedir. Moova satın almasıyla sağlanan vergi avantajının devamına yönelik beklentilere rağmen operasyonel olarak zayıf finansalların yanısıra TL3mn luk vergi de net karda baskı yaratmıştır. Finansalların hisse performansına negatif yansıması muhtemeldir.

3Ç16 detaylarına baktığımızda yurtiçi satışların yıllık olarak %14 oranında artmasına rağmen ihracattaki %45’lik gerilemeyle cirodaki konsolide büyüme %7 seviyesinde kalmıştır ve bu hacim büyümesi kaynaklıdır. İhracatın cirodaki payı %6’yla geçen seneki %11 seviyesinin altındadır. 15 Temmuz olaylarının tüketici üzerindeki etkileri kampanyalar ve promosyonların da etkisiyle marjlarda baskı yaratmış olabilir. Bölümsel olarak detaylara bakıldığında 3Ç16da süt ve makarna segmenti ciroları sırasıyla %17 (2Ç16: +12%) ve %4 (2Ç16:+8%) oranında artış kaydederken salça segmenti cirosu %4 daralmıştır (2Ç16:+12%).

Şirketin büyüme potansiyeli ve Moova yatırımının da etkisiyle odaklandığı süt ve özellikle peynir segmentinin de etkisiyle segmentte 3Ç16’da %15’lik hacim büyümesi yakalamıştır, rakam 2Ç16’daki %11’lik hacim büyümesinin üzerindedir. %2’lik averaj fiyat artışıyla süt segmenti ciro büyümesi %17’dir.

Ciro açısından ikinci derecede önemli salça segmentinde ise hacim bazında %3’lük daralma ve %1’lik averaj fiyat gerilemesiyle ciro %4 düşmüştür. Şirket, ikinci çeyrekte salça satış hacmini %13 artırırken averaj fiyattaki gerileme benzerdi.

Nispeten daha düşük marjlı bir iş kolu olan makarna segmentindeki durumsa 3Ç16’da %1’lik hacim daralması ve %6’lık averaj fiyat artışıyla % 4’lük ciro artışıdır. 2Ç16’da hacim büyümesi %5, fiyat arışı %2 seviyesindeydi.

Şirketin 3Ç16 brüt marjı yıllık 39bps artışla %22.5’e yükselmiştir. Hafif artan faaliyet giderlerinin etkisiyle FAVÖK marjı %7.4’le geçen seneki %7.7’nın gerisindedir. Önceki çeyreklere göre faaliyet gideri/satışlar oranındaki artış geçen senenin yüksek bazı sebebiyle nispeten daha limitli kalmıştır. Şirketin 3Ç16 sonu net borcu TL25mn’dur ve net borç/yıllıklandırılımış FAVÖK çarpanı 0.3x’dir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!