SPK Lisans Belgesi Başvurusu

SPK Lisans belgesi başvurusunu nasıl ve nereye yapabilirsiniz?

Lisans başvurusu iki aşamalı bir süreçtir. Adaylar öncelikle elektronik ortamda Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) adı verilen internet üzerinden ulaşılabilen bir program üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedirler. Elektronik ortamda başvuruyu takiben Kuruluşumuza ulaştırılması gereken başvuru dosyasının posta ya da şahsen teslimi ile lisans başvuru süreci tamamlanmış olur. (Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adaylar başvuru belgelerini kurumları aracılığı ile Kuruluşumuza ileteceklerdir.)

Lisans başvuru dosyaları “Arapcami Mahallesi ,Bankalar Caddesi No:21/A Kat:1-2 Karaköy,Beyoğlu” adresine gönderilecektir. Adaylar başvurularının durumunu Lisanslama Sicil Tutma Sistemi Kullanım Kılavuzu’nda belirtildiği şekilde Lisanslama Sicil Tutma Sistemi üzerinden takip edeceklerdir.

Adayların Kuruluşumuza sunacağı lisans başvuru dosyalarında aşağıda yer alan belgeleri bulundurmaları gerekmektedir:

1. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet 4.5 x 6)

2. Nüfus Hüviyet Cüzdanının Noter Onaylı Örneği

3. Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma veya Çıkış Belgesinin Noter, Mezun Olunan Okul veya Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumunun İnsan Kaynakları Onaylı Örneği

– Söz konusu belge Yurtdışından alınmış bir yükseköğrenim belgesi ise YÖK Eşdeğerlilik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
– Ortaöğrenim seviyesini gösteren bir belge ise Milli Eğitim Bakanlığından alınacak denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği)

4. Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı) (Ek:1)

5. Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kişi hakkında; Kurumun Yönetim Kurulu, Disiplin veya Personel Komitesi tarafından verilen Ceza Bilgisine ilişkin yazı (Var ise)

6. Cumhuriyet Savcılığından Kişinin Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı) (Ek:2)
(e_devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgeleri kabul edilmektedir.)

7. Başvuru ve Aday Beyan Formu (LSTS’den sanal pos aracılığı ile lisans ücretinin ödenmesi ile sistem tarafından ekrana getirilecek formdur. Formun herhangi bir nedenden ötürü yazıcı çıktısının alınamaması ya da zayi olması durumunda aynı ekranda yer alacak “Başvuru ve Aday Beyan Formu” bölümünden yeniden üretilmesi mümkündür.)

Not:Başvuru dosyasında herhangi bir belgenin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmez, başvuru dosyası iade edilir.

Önemli Not:

Adayın, daha önce sahip olduğu lisans belgesi haricinde ek bir lisansa başvuruda bulunması durumunda yukarıda 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Adayın, Düzey 2 Lisansı var ve Düzey 3 Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7’inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Düzey 2 Lisansının aslını ekleyecektir.

Adayın, Düzey 1 Lisansı var ve Düzey 2 Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7’inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Düzey 1 Lisansının aslını ekleyecektir.

Adayın, Konut Değerleme Lisansı var ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7’inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Konut Değerleme Lisansının aslını ekleyecektir.

Kaynak: www.spl.com.tr

Finkafe'de Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir