Soda Sanayii 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (09.08.2019)

“Soda Sanayii’nin 2Ç2019’daki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 376mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 5,57TL
Hedef Fiyatı : 9,86TL

Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %10 oranında azalarak 376,1mn TL olmuş ancak bizim beklentimiz olan 384mn TL’ye paralel gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 313mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşmiştir.

Soda kimyasallarının ortalama fiyatları Dolar bazında yıllık %5 oranında artış göstermiştir. Satış hacminde ise %1 oranında artış görülmüştür. Krom kimyasalları tarafında satış hacmi yıllık %16 oranında azalırken, ortalama krom kimyasallarının satış fiyatı yıllık Dolar bazında %1 oranında gerilemiştir. Gelirlerin büyük kısmının yabancı para olduğu dikkate alındığında; soda kimyasallarındaki gelir yıllık %39 oranında artarak 690mn TL’ye ulaşmıştır. Krom kimyasalları gelirlerindeki artış ise %9 olmuş ve 2Ç2019’da bu üründen 285mn TL gelir kaydedilmiştir. Öte yandan, bu yıl devreye alınan cam elyaf ürününden ise 61mn TL gelir yazılmıştır. (1Ç2019: 33mn TL) Ayrıca, elektrik satış gelirleri 45mn TL olmuştur. Bu kapsamda, Şirket’in toplam satış gelirleri 2Ç2019’da 1.082mn TL gerçekleşerek yıllık %38 artış göstermiştir. Maliyetler tarafında ise doğalgaz fiyatları ve kurdaki artışın etkisi hissedilirken toplam maliyetler %37,5 oranında artarak 678,4mn TL’ye yükselmiştir Brüt kar ise yıllık olarak %39 artmış ve bu yılın ikinci çeyreğinde 403,7mn TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı %37,3 önemli bir değişim gözlenmemiştir.

FAVÖK ise ikinci çeyrekte yıllık olarak %36,3 oranında artarak 281,1mn TL olurken, FAVÖK marjı %26 ile yine önemli bir değişim göstermemiştir. Öte yandan, net finansman gelirleri ve net yatırım faaliyetlerinden gelirlerde sırasıyla 84mn ve 68mn TL düşüş görülmüştür.

Şirket, Ciner Grubu ile eşit yönetsel, finansman ve üretim ortaklığıyla ABD’de doğal soda üretimi kararı almıştır. Uzun vadeli olarak finansallara önemli katkı yapması beklenen bu yatırım kararı sonrası orta vadeli finansman tarafında oluşabilecek potansiyel baskıyla hissenin bir süredir endeksin altında performans sergilediği gözlense de hisse için uzun vadeli “AL” önerimizi koruyoruz. Bu kapsamda, yatırım kararı sonrasında tahminlerimizde bir değişiklik yapmazken, dönem içerisinde ödenen 345mn TL (hisse başına brüt 0,345TL) kar payına bağlı olarak, 10,20TL olan hedef hisse fiyatı tahminimizi 9,86TL olarak düzeltiyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.