Soda Sanayii 2019 4. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Şirket’in 4Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 296,5mn TL ile hem bizim, hem de piyasanın beklentisi olan 295mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir.

Geçen yılın son çeyreğinde kurlardaki düşüşün – Gelirlerin büyük kısmı yabancı para cinsinden ve yüksek döviz fazlası bulunmakta – önemli etkisiyle 81,4mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2019’da 1.118mn TL gerçekleşerek yıllık %13 oranında artış gösterirken, brüt kar 386,3mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış göstermiştir. Şirket’in 4Ç2019’daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %26,5 ve %34,6 olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar %8,2 ve %33,5 idi. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 52,6mn net yatırım faaliyetlerinden gelir ve 24,8mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 106,2mn TL yatırım faaliyetlerinden net gider ve 108,4mn TL net finansman gideri kaydetmişti. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı geçen yıla göre %29 oranında azalarak 1.108mn TL olmuştur.