Soda Sanayii 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (08.11.2017)

Soda Sanayii 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %22

Piyasa beklentisinin üstünde net kar

 Soda Sanayii 3Ç17’de piyasa beklentisnin %10 üstünde, 139mn TL net kar açıklamıştır.

 Beklentimizden daha güçlü gerçekleşen faaliyet karlılığı net kar rakamımızdaki farkın temel nedenidir.

 Gelirlerdeki yıllık %16 artışa karşın, satılan malların maliyetlerinin satışlara oranındaki yükseliş ve faaliyet giderlerindeki %38 artış faaliyet karının yıllık sadece 3% artmasına neden olmuştur. Ancak, operasyonel olmayan gelirlerin desteği ile net kar yıllık %5 artmıştır.

 2Ç17’ye göre gelirler sadece 1% artmasına ve brüt marjdaki 0.6puanlık daralmaya karşın, faaliyet giderlerinin satışa oranındaki düşüşün, faaliyet kar marjını 0.3 puan puan iyileştirmesi ve daha yüksek kaydedilen operasyonel olmayan gelirler, net karı çeyreksel olarak %20 artırmıştır.

 Soda Sanayii 3Ç17’de 571mn TL gelir elde etmiştir. Soda kimyasalları satış gelirleri konsolide gelirlerin yaklaşık %65’ini krom %28’ini ve elektrik satışları %7’sini oluşturmuştur. Soda Sanayii, Oxyvit Kimya’nın tamamını satın almış ve Temmuz itibariyle tam konsolide etmeye başlamıştır. Oxyvit, şirketin konsolide gelirlerine 3Ç17’de18.6mn TL katkı sağlamıştır.

 Şirket’in brüt satış hacmi 3Ç17’de yıllık olarak 578bin tondan 566bin tona düşerken, soda kimyasallarının fiyatları ABD$ bazında yıllık %1.5 daralmıştır. Hacim ve fiyat düşüşüne karşın, Soda zayıf TL’den olumlu etkilenmiştir.

 Soda, 3Ç17’de yıllık %11, 2Ç17’ye göre %3 artışla 150mn TL FVAÖK kaydetmiştir. 3Ç17’de FVAÖK marjı olan %26.3 satılan malların maliyetlerinin ve faaliyet giderlerinin satışlara oranlarındaki artış nedeniyle yıllık 1.3 puan daralmıştır. Ancak 2Ç17’ye göre faaliyet giderlerindeki yıllık %7 düşüş, FVAÖK marjının 0.4 puan artırmıştır.

Olumlu piyasa etkisi bekliyoruz

 3Ç17 FVAÖK marjı ve net karı piyasa beklentisinin üstünde olup sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.