Soda Sanayii 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (18.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Hedef Hisse Fiyatı: 6.44TL
Potansiyel Getiri: 23%

Beklentiler ile uyumlu net kar

 Soda Sanayii 2Ç17’de piyasa beklentileri ile uyumlu ancak bizim beklentimizin %9 üzerinde, 116mn TL net kar açıklamıştır.
 Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen faaliyet karlılığı ve operasyonel olmayan kalemler net kar rakamımızdaki farklılığın temel nedenidir.
 Yıllık olarak bakıldığında, gelirlerdeki %15, FAVÖK’teki %22 artışa ve FVAÖK marjındaki 1.5puanlık iyileşmeye karşın, net kar yıllık olarak sadece %4 artmıştır. Bunda temel sebep 2Ç17’de 0.1mn TL net finansal gelir (2Ç16’da 17mn TL) ve 3mn TL net diğer gider (2Ç16’da 2mn TL net diğer gelir) kaydedilmesi etkilidir.
 1Ç17 ile karşılaştırıldığında, gelirlerdeki %1 artışa karşın, satılan malların satışlara oranındaki ve faaliyet giderlerindeki çeyreksel %3.5 artış ile net finansal gelirdeki sert düşüş net karın çeyreksel olarak %31 azalmasına neden olmuştur.
 Soda Sanayii’nin gelirlerinin neredeyse tamamı döviz bazlı olup ayrıca döviz uzun pozisyonuna sahiptir. Bu sebeple TL’nin seyri şirketin operasyonel faaliyetleri ve operasyonel olmayan kalemleri için önemlidir.
 Soda Sanayii 2Ç17’de 563mn TL gelir elde etmiştir. Soda kimyasalları satış gelirleri konsolide gelirlerin yaklaşık %66’sını krom %27’sini ve elektrik %6’sını oluşturmuştur. Şirket’in brüt satış hacmi yıllık olarak 545bin tondan 585bin tona çıkmasına karşın, soda kimyasallarının fiyatları ABD$ bazında yıllık %8 daralmıştır.
 Soda, 2Ç17’de 146mn TL FVAÖK kaydetmiştir. Bu rakam yıllık %22 artarken ve 1Ç17’ye göre %10 daralmıştır. 2Ç17 FVAÖK marjı olan %25.9, satılan malların maliyetlerinin satışlara oranlarındaki düşüş nedeniyle yıllık 1.5 puan artmıştır. Ancak bir önceki çeyreğe göre satılan malların ve faaliyet giderlerin satışlara oranlarındaki artış nedeniyle yıllık 3.1 puan daralmıştır.

2Ç17 sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

 2Ç17 finansalları FVAÖK ve net kar tarafında piyasa beklentileri ile uyumlu olup sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.