Soda Sanayi 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (25.10.2019)

“Soda Sanayii’nin 3Ç2019’daki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 151mn TL ile Beklentilere Yakın Gerçekleşti…

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 5,86TL
Hedef Hisse Fiyatı : 9,86TL

Şirket’in 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 151,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 149mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 147mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde kurlardaki sert yükselişin – Gelirlerin büyük kısmı yabancı para cinsinden ve yüksek döviz fazlası bulunmakta – önemli etkisiyle 818mn TL kar elde edilmişti.

Üçüncü çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %44,9 oranında azalarak 812,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Soda kimyasallarının ortalama fiyatları üçüncü çeyrekte dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış göstermiştir. Satış hacminde ise %2 oranında düşüş görülmüştür. Krom kimyasalları tarafında satış hacmi aynı dönemler itibariyle %11 oranında azalırken, ortalama krom kimyasallarının satış fiyatı dolar bazında %7 oranında gerilemiştir. Soda kimyasallarındaki gelir 3Ç2019’da %3,4 oranında artarak 665mn TL’ye ulaşmıştır. Krom kimyasalları gelirlerinde ise %3,4 oranında düşüş yaşanmış ve 3Ç2019’da bu üründen 255,2mn TL gelir kaydedilmiştir.

Öte yandan, bu yıl devreye alınan cam elyaf ürününden ise yaklaşık 50mn TL gelir üçüncü çeyrekte yazılmıştır. (1Ç2019: 33mn TL, 2Ç2019: 61mn TL) Ayrıca, elektrik satış gelirleri 64,4mn TL olmuştur. Bu kapsamda, Şirket’in toplam satış gelirleri 3Ç2019’da 1.035mn TL gerçekleşerek yıllık %8 artış göstermiştir. Toplam maliyetler ise geçen yılki yüksek doğalgaz zammının gecikmeli yansımasının yanı sıra bu yıl temmuz ayındaki artışın kısmi yansımasının önemli etkisiyle %32,1 oranında artarak 690,7mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerin satış gelirlerinden daha yüksek oranda artmasıyla brüt kar yine yıllık olarak %21 oranında düşüş göstermiş ve 343,9mn TL olmuştur. Şirket’in 3Ç2019’daki brüt kar marjı %33,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %45,4 idi.

Şirket’in FAVÖK’ü üçüncü çeyrek yıllık olarak %28,8 oranında düşerek 237,4mn TL olurken, FAVÖK marjı %22,9 olmuştur. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 2,4mn net yatırım faaliyetlerinden gider ve 96,5mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 221,6mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir ve 205,8mn TL net finansman geliri kaydetmişti. Ek olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde 40mn TL vergi geliri elde edilmiştir.