Soda Sanayi 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (11.02.2019)

Soda Sanayi 2018 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri : “AL”
Hedef Hisse Fiyatı : 10,20TL

“Soda Sanayii’nin 4Ç2018’deki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 81mn TL ile Beklentilere Yakın Gerçekleşti…”

Şirket 4Ç2018’de 81,4mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Net dönem karı bizim beklentimiz olan 36mn TL’nin üzerinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 80mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi ile yüksek vergi geliri etkili olmuştur. 4Ç2017’deki ufak çaplı da olsa vergi giderine karşın, 4Ç2018’de 128mn TL vergi geliri elde edilmesi net dönem karının beklentimizin üzerinde gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Diğer taraftan net finansman giderleri ise beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 238,5mn TL ana ortaklık karı elde etmişti.

Son çeyrekte dönem karının gerilemesinde, bir önceki yılın son çeyreğindeki 32,3mn TL’lik net finansman gelirinin, kurlardaki gerilemenin etkisiyle 4Ç2018’de 108,4mn TL net finansman giderine dönüşmesi ve yatırım faaliyetlerden bir önceki yılın son çeyreğindeki 40mn TL’lik net gelirin, 4Ç2018’de 106,2mn TL’lik net gidere dönüşmesi önemli etkenler olmuştur. Ayrıca diğer faaliyetlerden kur kaynaklı net gider yazılmıştır. Gelirlerin önemli kısmı döviz bazlı olan Şirket’in, 2018 yılsonu itibariyle 254,8mn USD, 109,2mn EUR olmak üzere yüksek döviz fazlası bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şirket 2018 yılının son çeyreğinde kurlardaki düşüşten olumsuz etkilenmiştir.

Son çeyrek görece düşük kar rakamı rakamın karşın Soda’nın 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 2017 yılına göre %135 oranında artarak 1.556mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2018’de 988mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneme göre %51 oranında artış gösterirken, 4Ç2018’deki brüt karı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %50 oranında artarak 331mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise %34 ile yatay kalmıştır. FAVÖK ise 233mn TL yine aynı dönemler itibariyle %48 oranında artarken, FAVÖK marjı %23,6 ile geçen yılın son çeyreğinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Soda ürünlerinde satış hacmi yıllık olarak %1 (568bin tondan 574bin tona), krom kimyasallarında ise %4 oranında artış gözlenmiştir. Soda ürünlerinde ortalama fiyatlar Dolar bazında %1 artış kaydetmiştir.

Soda Sanayii hedef hisse fiyatı için güncellemede bulunmuyor ve daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.