Soda Sanayi 2016 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (07.03.2017)

4Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: %4

Beklentilerin üzerinde net kar

 Soda Sanayii 4Ç16’da beklentilerin %19 üzerinde, 245mn TL net kar açıklamıştır. Net kar yıllık %257 ve çeyreksel %85 artmıştır.

 Net karın yıllık olarak önemli ölçüde artışında operasyonel olmayan gelirler etkili olmuştur. Şirket 4Ç15’te kaydedilen 24mn TL finansal gelire karşın, 4Ç16’da kur farkı gelirleri desteği ile 91mn TL net finansal gelir elde etmiştir. Ayrıca 4Ç15’teki 9mn TL’lik net diğer gider, 4Ç16’da 26mn TL’lik gelire dönüşmüştür.

 3Ç16 ile karşılaştırıldığında, gelirlerdeki yalnızca %7 ve FVAÖK’teki %4 artışa karşın, net karın %85 artışında da operayonel olmayan gelirler etkili olmuştur.

 Öte yandan her ne kadar gelirler ve FVAÖK beklentilerimizle uyumlu olsa da, net kar rakamındaki farklılaşma beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel olmayan gelirlerden kaynaklanmıştır.

Güçlü soda segmenti

 Beklentilerle uyumlu olarak, Soda Sanayii 4Ç16’da yıllık %11 ve çeyreksel %7 artışla 527mn TL gelir elde etmiştir. Soda üretimi yıllık ve 3Ç16’ya göre sırasıyla %9 ve%1 artarak 585bin ton olmuştur.

 Soda gelirleri konsolide gelirlerin yaklaşık %63’ünü oluşturmuştur. Soda satış gelirleri yıllık %21 ve çeyreksel %7 artarken, toplam satış gelirlerinin %24’ünü oluşturan krom gelirleri yıllık değişmezken ve 3Ç16’ya göre %8 artmıştır. Elektrik satış gelirleri ise 4Ç16’da 71mn TL olurken, yıllık %9 azalmasına karşın, çeyreksel %6 artmıştır.

 Soda, 4Ç16’da 142mn TL FVAÖK kaydetmiştir. Bu rakam yıllık %27 ve 3Ç16’ya göre %4 artarken, 4Ç16 FVAÖK marjı olan %26.9, satılan malların ve faaliyet giderlerin satışlara oranlarındaki düşüş nedeniyle yıllık 3.5 puan artmıştır. Ancak çeyreksel olarak satılan malların maliyetlerin satışlara oranındaki artış ve genel yönetim giderlerindeki çeyreksel %43 artış, FVAÖK marjının bir önceki çeyreğe göre 0.7 puan daralmasına neden olmuştur.

Beklentilerin üzerinde temettü kararı

 Soda Sanayii Yönetim Kurulu, 28 Mart’ta yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunmak üzere toplam 200mn TL nakit temettünün ve 77mn TL (%10.3) bedelsiz hissenin 30 Mayıs’ta dağıtılmasına karar verildiğini açıklamıştır. Nakit temettü %35 dağıtım oranı ve hisse başına brüt 0.2626TL temettü ile %4.6 temettü verimliliğine denk gelmektedir. Olumlu piyasa etkisi bekliyoruz.

 4Ç16 net kar ve FVAÖK marjı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple 4Ç16 sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!