Şişecam Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (16.01.2024)

Şişecam (AL, Hedef Fiyat: 78,70 TL) Getiri Potansiyeli: %64,9

2022 yılını yaklaşık 3 kat satış gelirleri büyümesiyle tamamlayan Şişecam’ın, 9A23’te satış gelirleri yıllık bazda %43 oranında artışla 94,8mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 9A23’te cam üretimi yıllık bazda yaklaşık %11 oranında düşüşle 3,9mn ton seviyesine, soda üretimi de yıllık bazda yaklaşık %5 oranında düşüşle 3,4mn ton seviyesine gerilemiş oldu. Yılın ilk dokuz ayında mimari camlar, cam ambalaj ve kimyasallar segmentlerinde satış hacmi önceki yılın aynı dönemine göre daralırken, endüstriyel camlar ve cam ev eşyası segmentlerinde yataya yakın bir seyir izlendi. Segmentler özelinde satış hacimlerinde yatay seyir veya düşüş yaşanırken dinamik ürün fiyatlaması ve kur etkisi toplam satış gelirlerindeki artışa destek
olmuştur.

Küresel makroekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve artan rekabet koşulları 2023 yılında satış hacimlerinin daralmasına neden olmuştu, 2024 yılının satış hacimlerinde dengelenmenin başlayacağı bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Buna ek olarak Eylül 2023’te devreye alınan yıllık 200 bin ton kapasiteli Lüleburgaz’daki otomotiv camı üretim hattının satış hacmini destekleyeceğini düşünüyoruz. 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Eskişehir yatırımı, 2025 yılı içerisinde finansal sonuçlara katkı sağlaması beklenen Mersin ve Macaristan yatırımları, 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ve Şirket’i dünyanın en büyük kapasiteli soda külü üreticisi haline getirecek olan ABD doğal soda külü yatırımları, sonraki yıllarda Şişecam kapasitesini artırarak operasyonel performansına destek olabilecek diğer unsurlar arasında yer almaktadır.

2024 yılında doğal gaz fiyatlarının, jeopolitik riskler haricinde karlılık üzerinde çok büyük bir baskı oluşturacağını düşünmüyoruz. Şirket, etkin maliyet kontrolü ve dinamik fiyatlama kabiliyetiyle enerji fiyatlarındaki değişimlerin marjlar üzerinde oluşturabileceği baskıyı sınırlamaya çalışmaktadır. Buna ek olarak Şirket, 2030 yılına kadar kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini 10 MW’tan 53 MW’a artırmayı hedefleyerek sürdürülebilirlik dönüşümünün yanında enerji tasarrufu elde etmeyi de amaçlamaktadır. Cam üretiminin enerji yoğun bir süreç olması nedeniyle gelecek yıllarda enerji kullanımında ortaya çıkabilecek tasarrufların maliyet baskısını biraz daha rahatlatabileceğini düşünüyoruz.

14 ülkede üretim yapıp, 150’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Şişecam satışlardaki coğrafi riskleri telafi edebilme kabiliyetinin yanı sıra çeşitli yabancı para birimleriyle ticaret yaparak karşılaşılabilecek kur risklerine karşı da kendini koruyabilme avantajına sahiptir. Konsolide olarak bakıldığında Şişecam’ın maliyetlerinin yarısına yakını Türk Lirası bazında olurken, satış gelirlerinin içinde uluslararası satış gelirlerinin payı yaklaşık %65 seviyesindedir. Bu bakımdan, yabancı para birimlerinin değerlenmesi Şirket gelirlerine pozitif etki etmektedir. 2024 yılına ilişkin makro tahminlerimizi, Dolar ve Euro kurlarının Türk Lirası karşısındaki sınırlı ve dengeli yükseliş seyrine bu yıl da devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, maliyetlerine nazaran daha yüksek oranda yabancı para biriminden gelir elde etmesi nedeniyle endüstriyel camlar ve kimyasallar segmentlerinin konsolide satış gelirlerine anlamlı bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Tahminlerimize göre 2024T SISE F/K, FD/FAVÖK çarpanlarını sırasıyla 6,3x ve 4,9x olarak hesaplıyoruz. Şişecam, karşılaştırılabilir uluslararası benzer şirketlerin 2024T çarpanlarına nazaran sırasıyla %41 ve %30 oranında iskontolu işlem görmektedir. İndirgemiş nakit akımları (İNA) analizine %70 oranında ve karşılaştırılabilir uluslararası benzer şirket çarpanları değerlemesine %30 oranında ağırlık vererek SISE için 78,70 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı ve ‘AL’ olan önerimizi koruyoruz. 12 Ocak 2024 pay kapanış fiyatına göre hedef fiyatımız %64,9 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım 2024 Strateji Bülteni