Şişecam 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (5.03.2024)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 50,80
Hedef Fiyat(TL/hisse) 54,14
Potansiyel Getiri %7

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %10,9 düşüşle 152 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %38,6 düşüşle 20.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 616 baz puan düşüşle %13,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %24,7 düşüşle 17.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 151.994 mn TL satış geliri (yıllık: reel -%11), 20.727 mn TL FAVÖK (yıllık: reel -%39) ve 17.121 mn TL net kar (yıllık: reel -%25) açıklamıştır. Önceki dönemde 0,87x olan Net Borç/FAVÖK rasyosu, 2023 yılında 1,95x’e çıkarken, net borç yıllık %37,5 artışla 40.422 milyon TL olmuştur. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için brüt nakit 0,7181 TL (temettü verimi: %1,4) kar payı ödemesinin 31.05.2024 tarihinde ödenmesine karar vermiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 3,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin hem brüt kar marjı hem de FAVÖK marjı bu dönemde daralmış olup, finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisinin sınırlı negatif olabileceğini değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım