Şişecam 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (1.11.2022)

3Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 33,22
Hedef Fiyat(TL/hisse) 33,61
Potansiyel Getiri %1

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %216,3 artışla 26 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %215,4 artışla 66.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 188,6 artışla 5.7 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %205,8 artışla 15.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 224 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 211 baz puan düşüşle %22,0 olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 75 baz puan düşüşle %23,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10,74 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %255,0 artışla 4.8 milyar TL olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %235,9 artışla 13.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirket, 3Ç22’de 26.047 mn TL satış geliri (kons: 26.989 mn TL / Gedik: 27.213 mn TL), 5.731 mn TL FAVÖK (kons: 5.734 mn TL / Gedik: 5.852 mn TL) ve 4.801 mn TL net kar (kons: 4.732 mn TL / Gedik: 4.848 mn TL) açıklamıştır. Şirketin 3Ç22’de euro bazında satış gelirleri yıllık %76 artışla 1,4 milyar euro olurken, TL bazında satış gelirleri yıllık %216 yükseliş (%168 organik, %48 inorganik) kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerinin %25’ini oluşturan mimari cam segmenti gelirleri (3Ç21: %28), satış hacminin yıllık %1 artışı, %175 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %76 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %5’ini oluşturan otocam segmenti gelirleri (3Ç21: %8), satış hacminin yıllık %9 artışı, % 102 fiyatlama, kur etkisi ve ürün dağılımı sonrası yıllık %111 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerinin %10’unu oluşturan cam ev eşyası segmenti gelirleri (3Ç21: %16), satış hacminin yıllık %13 azalışı, %116 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %103 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %21’ini oluşturan cam ambalaj segmenti gelirleri (3Ç21: %24), satış hacminin yıllık %7 düşüşü, %174 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %167 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %31’ini oluşturan kimya segmenti gelirleri (3Ç21: %17), satış hacminin yıllık %52 artışı, %422 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %474 artış göstermiştir. Tüm iş kollarındaki artan kapasite kullanım oranları, üretim maliyetlerine dayalı dinamik ürün fiyatlandırma formülü, doğalgaz (Türkiye hariç), emtialardaki volatiliteye karşı elektrik ve kömür hedge sözleşmeleri, yerel para birimindeki değer kaybıyla birlikte enerji spot fiyatları, hammadde yükselişi, yardımcı malzeme ve enerji maliyetleri sonrası organik brüt kar marjı ise değişmeyerek %35’te kalmıştır. Küresel tedarik zinciri kısıtlamaları ve akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası, lojistik maliyetlerdeki artış nedeniyle, operasyonel giderler/satışlar oranı %21 olmuştur (3Ç21: %17). 3Ç22’de 154 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yazmış ve net kara katkı sağlanmıştır. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 5,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım