Şişecam 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (31.01.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 4,96 TL
Hedef Fiyat: 6,60 TL
Getiri Potansiyeli: %33

 Net kar piyasa beklentisinin üzerinde. Şişecam, yılın dördüncü çeyreğinde bizim beklentimiz olan 479,5 mn TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 478,4 mn TL’nin %14 üzerinde yıllık bazda %154,5 artışla 545,6 mn TL net kar açıkladı. Hem beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçlar hem de Şişecam’ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanma kararını açıklamasının etkisiyle, hisse performansının pozitif olacağını düşünüyoruz.

 Ciro beklentiler ile uyumlu. Şirketin 4Ç19’da satış gelirleri yıllık bazda %8,4 artışla beklentilere yakın 4.843 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Cam ambalaj segmenti gelirlerinin son çeyrekte %24 artması ciro büyümesini destekledi. Şişecam’ın son çeyrekte net gelirlerinin %36‘sı düzcam, %24‘ü cam ambalaj, %20‘si kimyasallar, %18‘i cam eşya ve %2‘si diğer faaliyetlerden kaynaklandı. Düzcam segmentinde, satış hacmi ve pozitif döviz etkisi nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalarak 1,8 mlr TL gelir sağlandı. Kimyasallar bölümünün geliri, son çeyrekte yıllık bazda %10 artarak 1,2 mlr TL oldu. Bölümün gelirinin %22’si grup içi satışlardan elde edildi. Cam Ambalaj segmenti yıllık bazda %24 artışla 1,2 mlr TL gelir kaydetti. Büyüme, öncelikle yurtiçi satış hacmindeki %5’lik artış, uygulanan ton başına ortalama fiyat ayarlamaları, Türkiye’den gelen ihracat hacmindeki artış ve satış karmasındaki değişimden kaynaklandı. Cam ev eşyası segmenti gelirleri de, iç piyasadaki fiyat ayarlamaları, uluslararası pazarlardaki satış hacmindeki artış sayesinde yıllık bazda %14 artışla 871 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç19’da uluslararası gelirlerin payı %62 seviyesinde gerçekleşti. Rusya operasyonlarından elde edilen gelirlerin payı %14’ten %15 seviyesine yükselirken, Avrupa operasyonlarının toplam gelirler içerisindeki payı %22’den %20’ye geriledi. Diğer bölgelerin payı ise %5’ten %3’e geriledi.

 Operasyonel karlılık beklentilerin hafif üzerinde. Brüt kar yıllık bazda %6,5 artarak 1.533 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, düzcam segmentinin brüt karı, brüt kardaki artışı sınırladı. Faaliyet giderleri, lojistik ve personel giderleri kaynaklı yıllık bazda %11,8 artarak 905,1 mn TL seviyesine yükseldi. FAVÖK, hem ortalama piyasa beklentisi olan 930 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 917 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %11,3 artışla 1.008 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı yıllık 0,5 puanlık artışla %20,8 seviyesine yükseldi (4Ç18’de %20,3).

 SISE için 6,60 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyoruz. Son çeyrek finansallarının ardından SISE için 6,60 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.