Şişe Cam 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (7.08.2023)

Şişecam (SISE) piyasa beklentisi olan 4.774 mn TL’yi aşarak 2Ç23 döneminde 5.705 mn TL net kar elde etti.

Kapanış Fiyatı: 54,85 TL
Hedef Fiyat: 74 TL

Net kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6,9 artarken, bir önceki çeyreğe %141 artış gösterdi. Piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşen net karda yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, kur farkı geliri ve operasyonel faaliyetlerindeki maliyet kontrolü etkili oldu. Karlılığı baskılayan unsurlar arasında satışlardaki büyümenin yavaşlaması ve cari dönem vergisi önemli rol oynadı.

2Ç23 döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış gösterdi… 2Ç23 döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %29, bir önceki çeyreğe göre ise %6 artış göstererek, 30,069 mn TL’ye ulaştı. Satış gelirlerinin coğrafi bölgelere dağılımına bakıldığında %39 Türkiye, %24 Avrupa, %10 ABD ve %9 Rusya-Ukrayna ve Gürcistan olarak sıralandı. Satış gelirlerinin büyümesindeki yavaşlamada Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluğun etkisi hissedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre Avrupa bölgesinin ciro içerisindeki ağırlığı 2 puan gerileyerek %24’e geriledi. Satışların ürün kırılımında kimyasallar %27, mimari cam payı %20 ile başı çekti. Mimari cam kalemi esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %47 daralma kaydetti. Esas faaliyet karı düşüş kaydeden mimari cam kalemi, ciro büyümesini baskıladı. 2Ç23 döneminde brüt kar marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,3, bir önceki çeyreğe 1,3 puan daralarak %32,4 oldu. FAVÖK marjı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 puan daralarak %17,4 seviyesinde gerçekleşti.

Kur farkı gelirleri 2Ç23 döneminde hissedildi… Şirket 2Ç23 döneminde kur farkı gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %238 arttırarak 1,390 mn TL gelir elde etti. Şirket 2Ç23 döneminde yaşanan kur hareketi sebebiyle net karının %24’ünü bu kalemden elde etti.

Yatırım gelirlerindeki artış net karı destekledi… Yatırım faaliyetlerindeki güçlü artış net karı destekledi. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %245 artış göstererek 1.251 mn TL oldu. Yatırım faaliyeti gelirlerindeki güçlü artışta 2Ç23 döneminde elde edilen 525 Milyon TL’lik gelir etkili oldu.

Operasyonel giderlerdeki artış sınırlı kaldı… Operasyonel maliyetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 artış göstererek 6,037 mn TL oldu. Faaliyet giderleri içerisinde geçen yıla kıyasla en büyük artışı genel yönetim giderleri gösterdi. Genel yönetim giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %79 artış göstererek 1,844 mn TL’ye ulaştı. İşçi ve personel maliyetlerindeki artış %107 ile dikkat çekerken, maliyetler arasındaki en büyük ağırlığa sahip olan dışarıdan sağlanan hizmet kaleminin %11’lik sınırlı artış göstermesi göze çarptı.

Cari dönem vergisi karlılığı baskıladı… Cari dönem vergisindeki artış net karı üzerinde olumsuz baskı oluşturdu. Ertelenmiş vergi gideri 2Ç23 döneminde 1,023 mn TL olurken, toplam net vergi gideri 1,036 mn TL’ye ulaştı. Şirket’in bir önceki yılın aynı döneminde net vergi gideri 197 Milyon TL seviyesindeydi. Vergi giderindeki yıllık bazda %425’lik net kar üzerinde baskı yaratan en önemli unsur oldu.

Net borç pozisyonu artıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %97,8 artarken, bir önceki çeyreğe göre %56,2 artarak bu dönemde 35,3 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,7 seviyesinde gerçekleşti. 30 Haziran 2023 itibariyle şirketin 2,7 milyar TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri azaldı... Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 4,1 milyar TL azalarak 21,2 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 10,3 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 11,2 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 5,1 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme&Yorum… Şişecam 2Ç23 döneminde beklentilerin üzerinde net kar açıklarken, net karı destekleyen unsurlar arasında kur farkı gelirindeki artış ve yatırım faaliyetlerindeki KKM etkisi hissedildi. Şirket esas faaliyetlerinde Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle geçtiğimiz dönemlere göre daha zayıf bir dönem geçirdi. Ancak, döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle cirodaki zayıf büyümeye rağmen beklentilerin üzerinde bir finansal performans ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde, Avrupa’da yaşanması muhtemel ekonomik toparlanma emareleri ve yıl içerisinde döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle Şişecam en kötüsünü geride bırakmış olabilir. Tüm bu sebeplerle, Şirket’in açıkladığı 2Ç23 sonuçlarını olumlu buluyoruz. Bu sonuçlarla birlikte, Şişecam için INA modelimize göre hedef fiyatımızı 64 TL’den 74 TL’ye revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım