Şişe Cam 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (30.10.2019)

3Ç19 Sonuçları – Beklentilere Paralel

Net satışlar 3. çeyrekte yıllık % 7 artışla 4.599 milyon TL olmuştur. Toplam gelirlerin %35’i (2Ç19: %39) düzcam, %19’u (2Ç19: %22) kimyasallar, %27’si (2Ç19: %20) cam ambalaj, %16’sı (2Ç19: %20) cam ev eşyası ve %3’ü (2Ç19: %2) diğer operasyonlardan elde edilirken, uluslararası satış gelirlerinin payı %61 olmuştur.

Düşük satış hacimleri ve TL’deki değer kaybı nedeniyle düzcam segmenti gelirleri yıllık %2 azalışla 1,6 milyar TL olmuştur. Türkiye operasyonlarında, 4Ç18’de ve 2Ç19’da yurtiçi pazarda yapılan fiyat ayarlamaları satış gelirlerine en yüksek katkıyı sağlamıştır. Bölgedeki tatil sezonu nedeniyle Avrupa pazarında talepte ve fiyatlamada zayıflama olmasıyla uluslararası satış gelirlerinin payı %55 olmuştur. Tek seferlik düzeltmeler sonrası, FAVÖK marjı 3Ç19’da yüksek telif ücreti ve düşük satış hacimleri nedeniyle %21’e gerilemiştir (3Ç18: %24).

Kur etkisinin katkısıyla kimyasal segmentinin gelirleri yıllık %3 yükselişle 1,1 milyar TL olmuştur. Satış hacimleri %2 düşerken, soda külü fiyatları dolar bazında %8 artmıştır. Krom kimyasalı tarafında, planlı bakım çalışmalarından ötürü üretimin durması kaynaklı düşük üretime bağlı olarak satış hacimleri %7, ortalama birim başına fiyatlar ise %11 düşüş kaydetmiştir. Tek seferlik düzeltmeler sonrası, satışların maliyetindeki artış nedeniyle 3Ç18’de %44 olan FAVÖK marjı %25’e gerilemiştir. Maliyetlerdeki yükseliş, ağus.18, eyl.18 ve tem.19’daki doğalgaz tarifelerinde artış kaynaklıdır.

Satış hacimlerindeki çift haneli büyüme, Türkiye ve diğer operasyonlardaki ortalama ton başına fiyat ayarlamaları, artan ihracat hacmi ve katma değerli ürünlerin satış kompozisyonu içerisindeki ağırlığının artması sayesinde gerçekleşmiştir. Netice olarak cam ambalaj segmenti satış gelirleri yıllık %37 artışla 1,3 milyar TL olmuştur. İhracat hacimleri %114 artışla güçlü yükseliş trendini korumuştur. Uluslararası satışlar %0,5 artış gösterirken, tatil sezonun tetiklediği talep dinamiklerindeki iyileşme ve uygun hava koşulları sayesinde yurtiçi satışlar %5 büyüme göstermiştir. Tek seferlik düzeltmeler sonrası, FAVÖK marjı %27 olmuştur.

Yurtiçi pazarda pozitif fiyat ayarlamaları ve uluslararası pazarda artan satış hacimlerine bağlı olarak cam ev eşyası segmenti gelirleri yıllık %13 büyüme göstererek 732 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise yıllık 183bp’lık daralma göstermiştir.

SONUÇ: Şirketin 3Ç19 finansal sonuçları güçlü olmasa da beklentilere paraleldir. Kimyasal ve cam ambalaj segmentindeki brüt kar marjı düşüşleri nedeniyle Şişe Cam’ın FAVÖK marjı 126bp daralarak %22 olmuştur. Hisse son 12 aylık verilere göre 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmekte olup, finansal sonuçların hisse fiyatları üzerinde önemli bir olumsuz etki bırakması beklenmemektedir.