Şişe Cam 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (30.10.2018)

Şişe Cam 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hisse Fiyatı : 4,77 TL
Hedef Fiyat : 6,42 TL
Getiri Potansiyeli %35

3Ç18 Değerlendirme – Pozitif

– Net kar beklentilerin üzerinde. Şişecam, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 890 mn TL ve bizim beklentimiz olan 826 mn TL’nin üzerinde 997,6 mn TL net kar açıkladı. Tüm operasyonlarda kaydedilen güçlü ciro performansının yanı sıra, 3Ç18’de yatırım faaliyetlerinden elde edilen 659,7 mn TL’lik gelir ve 3Ç17’de kaydedilen 6,8 mn TL’lik ertelenmiş vergi giderinin aksine 3Ç18’de 133,6 mn TL ertelenmiş vergi geliri kaydedilmesi net karı destekledi. Genel olarak beklentilerin üzerinde gelen üçüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

– Ciroda yıllık %62 artış kaydedildi. TL’deki değer kaybı, güçlü talep koşulları, krom ve soda külü fiyatlarındaki artışlar, cam ambalaj sektöründeki güçlü hacim büyümesi, kapasite optimizasyonlarının olumlu yansıması ve cam ev eşyası segmentinin de etkisiyle Şişe Cam 3Ç18’de güçlü ciro performansı kaydetti. Şişecam’ın üçüncü çeyrekte net gelirlerinin %39’u düzcam, %21’i cam ambalaj, %22’si kimyasallar, %15’i cam eşya ve %3’ü diğer faaliyetlerden kaynaklandı. Yıllık bazda özellikle kimyasallar ve cam ambalaj segmentlerindeki büyümenin bir sonucu olarak, Şişecam ortalama piyasa beklentisinin %4,2, bizim beklentimizin ise %6,2 üzerinde 4.302 mn TL net satış geliri açıkladı. Düzcam segmentinde, TL’deki değer kaybı fiyat artışları, olumlu ürün karması ve otocamdan gelen yüksek katkının yarattığı olumlu kur etkisinden dolayı yıllık bazda %65 artışla 1,3 mlr TL gelir sağlandı. Kimyasallar bölümü gelirleri, temel olarak pozitif kur etkisi ve dolar cinsinden krom fiyatlarında %21, soda külü fiyatlarında ise %2 artışa bağlı olarak, grup içi satışlar dahil %56 arttı. TL bazında, hacim ve yüksek elektrik geliri ise yıllık bazda %78 arttı. Üçüncü çeyrekte, kimyasallar bölümünün toplam gelirinin %77’si Soda Sanayii’den, %23’ü madencilik ve cam elyaf operasyonlarından üretildi. Cam Ambalaj segmenti, yıllık bazda %52 artışla 915 mn TL gelir kaydetti. Büyüme, hem Türkiye hem de Rusya operasyonlarında güçlü satış hacmi ve birim ortalama fiyat artışları ile desteklendi.

Raporun tamamı için tıklayın.