Sigortacılık endeksi ve hareketli ortalamalar

Sigortacılık sektörü endeksi (XSGRT): 3 yıllık getiri bankalar seviyesine yakın

Sigortacılık sektörü de nakit girişi yüksek olanlardan ve endeksi de doğal olarak bu gelişmelerden etkileniyor. Faizlerin düşme eğilimini de göz önüne alırsak, artan nüfus ve gençleşen demografiyle birlikte yeni atılımlara açık olması beklenebilir. Özellikle demografi ve ihtiyaçlara yönelik çözümlerin tasarlanması nakit girişlerinde önemli artışlar getirebilir ve bunu iş modeli doğru olan firmalar için ayrıştırıcı özellik olarak görebiliriz. Bir başka deyişle piyasada düşük faiz ortamı, yeni fırsatlar için işaret fişeğidir ve buna hazırlık yapanlar 3 yıllık performanslarını yukarı çekebilirler. Geçmişe baktığımızda sigortacılık endeksinin göreceli ucuzluğu dikkat çekiyor. Bankacılık endeksi 3 yılda % 175 getiri civarında iken, sigortacılık endeksi % 214 sağlamıştır. Buna bakarak iş modelinin avantajlı olduğu düşünülebilir ama gelecek 3 yılın geçmişin çift haneli faizlerinden uzakta yaşanacağını unutmayalım. En kötü ihtimalle de ortalama faiz tek haneli kalmayı sürdürebilir.

Haftalar geçer: zaman fiyat hareketlerindeki formasyonu barındırır

Temel soru farklı bakış için şu olabilir: geçmiş 3 yıllık veri dönemlerinde getiri eğilimi ne olmuştur? Bu getiriler hangi faiz ortamında sağlanmıştır ve devamı gelebilir mi? Gösterge faizin referans alınması ve buna bağlı olarak ortalama faiz getirisinin düşmeye devam etmesi alternatif yatırım araçlarına yönelimi sağlıyor. Düşen faiz ortamında topladığı nakdi (poliçe satışları kaynaklı) daha doğru risk yönetimiyle “düşük geri” ödeme içinde tutmak mümkündür.

Geçmiş getirileri 3 yıllık pencerelerde bakarsak: öğrenilmiş hareketleri görebiliyoruz: 2021 sonu itibariyle 3 yıllık baktığımızda % 140 civarı getiri üzerindeyiz. Artan enflasyon ortamında yakalayacak atılımları görebiliyoruz: toplanan nakdin portföy çeşitlemesiyle yönetilmesinden bahsediyoruz.

Geçmişte hızlı gelişen getiri ortamları öncesine bakarsak: 30-40 haftalık ortalamalarla ilişkisinin ralli hareketini belirlediğini  “bir modele göre” farkedebiliriz. O halde tekrarlanan geometri bazlı formasyonlar yerine ortalamalarla olan ilişkisini baz alarak varabileceğimiz daha değerli bulgular olabilir.

Dalgalanmalar ortalama civarında istikrarı sürdürüyor: 3 yıllık pencerede görünüm

– mayıs 2022 haftalarında önemli ortalamaların altında baskılanmış hareketi zamana yayılmış görüyoruz

– ardından gelen yükseliş rallisiyle son 1 aylık getiride piyasa önünde gidiyor:  % 34

– 2022 yılı getiride halen göreceli ucuz endeksler arasındadır

–  baskılanmış hareketlerin tepki ortamı ürettiğine varsayarak son 3 yıla bakabiliriz

– baskılı dönemlerin halen bu veri dönemi içinde kalıyor olması tepkilerin devam edeceğini desteklemektedir

– bu da gelecekte 3 yıllık getirinin % 500 üzerine gittiği dönemlere işaret etmektedir

Raporlama konusu

Ortalamaların baskıladığı dönemlerin sıklığı neye işarettir?